Studietur til Arles

3gFRB

 

 

Arles

van Gogh

På jeres virtuelle studietur til Arles skal I løse følgende opgaver:

1. I skal indviduelt skrive et elektronisk postkort på fransk fra Arles til jeres lærer. Kortet skal sendes fra det sted, I har valgt at besøge og skal indeholde en kort beskrivelse af seværdigheden.

2 .I skal via links parvis søge i områdets geografi, historie, sprog og kultur. Produktkrav: Fælles skriftlig opgave på fransk (ca. 150 ord). Opgaven skal afleveres efter første arbejdsuge elektronisk via e-mail til læreren, som retter og returnerer den til opbevaring i mappen: Studietur til Arles.

3. Ud fra lærerens web-side med van Gogh-billeder vælger I et billede. Ved hjælp af de udleverede ark om billedanalyse skal I analysere og kommentere billedet og perspektivere det til dets 'historie' (van Goghs liv, særlige omstændigheder, tid, sted m.m.). Arbejdsspørgsmål finder I i tilknytning til hvert enkelt billede. Omfanget af analysen, der naturligvis affattes på fransk- med brug af de franske billedanalysebegreber fra arbejdsarket - skal være på mindst 200 ord. Opgaven sendes via e-mail til læreren, som retter den elektronisk og returnerer den til jer til brug ved jeres mundtlige fremlæggelse på klassen. Oplysninger til perspektiveringsdelen af denne opgave søges såvel elektronisk som i diverse leksika og antologier.

4. I skal oprette en e-mail adresseliste. Hver dag skal I sende en kort redegørelse på fransk til hinanden om, hvad I har arbejdet med.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kildehenvisning:

Kaare Dag Jensen, Connie Knudsen: Gauguin & van Gogh, Deux génies révolutionnaires (Systime 1995)

 

Krista Soendergaard og Kaj Lindvig - Bjerringbro Gymnasium -  april 2002