På rejse i fransk

 

1) En kort formålsbeskrivelse af præsentationsforløbet.

Formålet med præsentationsforløbet er, at eleverne skal gøre sig i stand til at indhente information om Frankrig af historisk, kulturel og sproglig karakter og dernæst formidle denne information som bearbejdet viden såvel mundtligt som skriftligt.

Målgruppen er en 1.g fortsætterfransk med 9 elever på holdet og med forholdsvis stor niveauspredning.

 

2) Et forslag til introduktion og organisering af arbejdet.

Forløbet introduceres af lærere, der på fransk laver en kort præsentation af hele Frankrig i form af en ppt-præsentation med nøgleord og billeder. Dette skal være en appetitvækker for eleverne.

De skal dernæst deles op i 4 grupper à 2 (dog en gruppe med 3 elever, da der er 9 på holdet). Grupperne er lærervalgte. Hver gruppe skal i forløbet arbejde med én af følgende fire regioner. Ingen dubletter:

- Les Alpes

- PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

- La Bretagne

- Paris

Forløbet skal løbe over 2 uger, dvs. i alt 8 lektier (4 lektioner pr. uge).

 

3) Forslag til hvilken produktform eleverne skal aflevere besvarelsen i (skriftlig rapport i tekstbehandling, mundtlig præsentation understøttet af slideshow, hjemmeside osv.)

Udover en opgave 1 & 2 (se disse), stilles der to produktkrav. Et mundtligt og et skriftligt.

Det skriftlige er i form af et Word-dokument, som oploades til projektrum. Temaet er at begrunde – på fransk – hvorfor de har valgt det område de har valgt. Se ovenfor. Skal fylde ca. 300 ord. afleveres parvis. Jeg uddeler retternøgle og retteblad, når opgaverne er læst igennem, så det selv kan gå ind og rette deres dokument, så der ligger en tilnærmelsesvis fejlfri opgave i projektrum.

Det mundtlige produkt skal være en mundtlig præsentation parvis ved tavlen understøttet af en Ppt-præsentation, der kun må indeholde stikord og billeder. Mundtligheden skal være i fokus. Der må ikke læses op af manuskript. Fluency frem for accuracy. Varighed er ca. 12 minutter, hvor begge/alle skal komme lige meget til orde.

 

4) Evt. forslag til en eventuel udvidelse af projektet efter studieturen.

I et efterfølgende forløb skal de samme par foretage en e-mail dialog internt på fransk (monitereret af læreren), hvor de planlægger en rejse til Frankrig. I denne dialog skal de inddrage/har de brug for faktuel viden (eksempelvis http://www.tourisme.fr/Voyage/index.htm) Præsentationsforløbet skal altså opøve elevernes færdigheder i at hente relevant rejseinformation via Internettet og bearbejde det til anvendelig viden.

Dernæst er det tanken, at hver elev skal en key-pal via nettet, som de skal 'dialogere' med ca. 1-2 gange månedligt. Læreren skal monitere denne dialog og forbedret den enkelte elevs sprog.

 

5) Bemærkninger vedr. elevernes faglige niveau og it-kundskaber.

Som nævnt er der stor niveauspredning i klassen, der består af 8 piger og en dreng. De har ikke alle de store it-erfaringer, men fra tidligere forløb har vi arbejdet med:

- uploade filer til projektrum

- skrive med fransk stavekontrol i Word

- bruge accenter, ç og œ i Word

- brug af ç på Nettet (i e-mail, chat og Projektrum)

Ikke alle elever har Internetadgang privat, så opgaverne skal for deres vedkommende laves på skolen.

 

6) En kort kommentar til de fundne web-steder på lærer-websiden.

 

  1. http://www.lepetitfute.com/tourisme_en_france/

Regionsopdelt hjemmeside på fransk, hvor man kan zoome ind på regioner på en Frankrigs-kort. Dette er en stor fordel, da parrene på holdet er knyttet til regioner. Desuden præsenteres hver regions særkende med illustrative billeder. Endvidere kan man zoome ind på departementerne i hver region. Dette er støtter elevernes forståelse af Frankrigs administrative inddeling. Siden er forholdsvis simpel i sin opbygning med kortfattet tekstafsnit.

 

  1. http://www.tourist-office.org/tourisme/france/region.htm

Regionsopdelt hjemmeside på fransk der guider en hen til hver departements centrale turistkontors hjemmeside. Egnet når man ført ved, hvor man vil hen og ønsker lokale informationer. Dvs. at eleverne først skal orientere sig i den øverste hjemmeside og dernæst bruge denne hjemmeside.

 

 

7) Formålet med øvelser og valgte web-steder på lærer-websiden.

 

Formålet med øvelserne er, at lære eleverne at orientere sig på franske Internetsider og at omsætte information til skriftlig og dernæst mundtligt formidlet viden, således, at de senere kan bruge denne viden i et senere projekt, som handler om at hver gruppe planlægger en rejse til denne region på fransk via e-maildialog, som er lærermonitoreret.

Da jeg prioriterer muligheden for 'instant feed-back' højere end, at jeg selv – som underviser – fremstiller en quiz til eleverne, har jeg valgt en færdiglavet quiz på nettet.

Se http://www.3ponts.edu/quiz/geography.htm

Med større indsigt i, hvordan man laver hjemmeside med mulighed for 'instant feed-back' (dvs. at eleverne kan få svar på, om deres besvarelser er rigtige straks, havde jeg selv fremstillet en quiz til dette undervisningsforløb.

 

8) Beskrivelse af hvordan en evaluering af projektet skal foregå.

Evaluering foregår dels via den afstemningsmulighed, som ligger i projektrum (www.projektrum.dk), dels via plenum i klassen (i første blok efter projektet), hvor læreren er ordstyrer.


Index