Quelle France !

Velkommen!

 

Hjemmeside er udarbejdet med henblik på, at hvert gruppe finder information om deres region.

 

Katia og Mikkel: Paris/Ile-de-France

Sandra, Rosa og Louise: PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

Laura og Isabella: La Bretagne

Sofie og Mille: Les Alpes

 

Allerførst skal I udskrive svarark (word-fil) fra projektrummet. Se mappen Quelle France !

På svararket skriver I jeres svar og afleverer til Nicolas ved blokkens afslutning.

 

Allerførst skal I dog lave test, hvor i skal sætte prik det rigtige sted og nederst på siden klikke på corrigé:

 

La géographie française

 

 

Dernæst skal hver gruppe gå ind på følgende link: http://www.lepetitfute.com/tourisme_en_france/

 

Nederst på siden klikker I ind på jeres region.

 

Under punktet Découvrir la région vælger I Abécédaire, som betyder 'abc-bog'

 

OPGAVE 1

Besvar følgende sprøgsmål på dansk:

Katia og Mikkel: Paris/Ile-de-France. I skal ikke klikke på Abécédaire men på Gastronomie. Hvor finder man vin henne?

Sandra, Rosa og Louise: PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur): Hvad er Lavende?

Laura og Isabella: La Bretagne: Hvad er Moulins a Maree?

Sofie og Mille: Le Rhône-Alpes: Hvad er Rhône?

 

OPGAVE 2

Klik på følgende link:

http://www.lepetitfute.com/tourisme_en_france/

og vælg jeres region.

Nederst på siden, under titlen À découvrir absolument finder I forskellige områdebeskrivelser oftest ledsaget af et lille billede.

 

Vælg de to mest interessante områdebeskrivelser og beskriv - på dansk - , hvad der står med 4-5 linjer.

 

OPGAVE 3

Med afsæt følgende links skal hver gruppe til tirsdag (d. ??/?) lave en skriftlig beskrivelse af deres region på fransk.

Beskrivelsen skal fylde ca. 200 ord og omhandle. Seværdigheder, byer, mad og klima.

Regionsbeskrivelsen skal uploades til projektrum (se mappen Quelle France !) seneste tirsdag kl. 18.

Husk at skrive navn øverst i filen og at navnegive filen således: gruppemedlemmernes navne – Regionsbeskrive. 

 

 

  1. http://www.lepetitfute.com/tourisme_en_france/

Regionsopdelt hjemmeside på fransk, hvor man kan zoome ind på regioner og hvor hver regions særkende præsenteres med illustrative billeder.

 

  1. http://www.uiowa.edu/~c009012/Decouvrir/La_France/niceJennifer.htm

God og enkel fransk hjemmeside. Klik på Les Régions og arbejd dig ind på jeres region.

 

  1. http://www.fransk.com/tourisme.htm

Bilingue hjemmeside (dansk og fransk), som er meget overskuelig.

 

  1. http://www.tourist-office.org/tourisme/france/region.htm

Regionsopdelt hjemmeside på fransk der guider en hen til hver departements centrale turistkontors hjemmeside.

 

OPGAVE 4

Med afsæt ovenstående links skal hver gruppe til næste mandag (d. ??/?) lave en mundtlig fremlæggelse af jeres region på fransk.

Fremlæggelsen skal vare ca. 12 (husk at tage tid) og alle i gruppen skal komme lige meget til ord. der må ikke læses op af manuskript.

I projektrummet (se mappen Quelle France !) ligger en kort vejledning til Power Point. Nicolas vil desuden lave en kort gennemgang i næste blok i datalokalet.

Power point-præsentationen må kun indeholde stikord og billeder. Husk, at mere et 2 dias i minuttet kan være trættende at se på. I projektrummet (se mappen Quelle France !) ligger en kort vejledning til hvordan man tager billeder fra en Internetside og overfører til sin Power Point-præsentation.


Index