På rejse i fransk af Uffe Drejer

 

Følgende forløb er mest tænkt som et ”virtuelt” forløb.  Indtil videre har franskhold på Frederiksberg Tekniske Gymnasium ikke mulighed for at komme på studietur, men måske kan det blive muligt i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at det ville være fagligt givtigt, så man kunne forsøge at arbejde for sagen. Men en ”virtuel” tur kan også være interessant og kan give eleverne lyst til at besøge Frankrig og give dem mulighed for at få mere ud af deres besøg.

 

Formålsbeskrivelse af præsentationsforløbet

Jeg forestiller et præsentationsforløb, der skal forberede en studietur til Paris. Formålet med undervisningsforløbet er at eleverne skal erhverve sig en hvis viden om Paris. Følgende emner er valgt:

-         Haussmann (historie)

-         Eiffeltårnet (teknologihistorie)

-         Metrosystemet (teknologihistorie/højteknologi)

-         Katakomberne (historie)

-         Peugeotfabrikkerne (moderne højteknologi/teknologihistorie)

 

Metrosystemet benyttes jo hele tiden. Haussmanns arbejde ses alle vegne. Eiffeltårnet, Katakomberne og Peugeotfabrikkerne tænkes at være ekskursionsmål. Således giver det god mening at skaffe sig viden om disse emner. Ved at beskæftige sig med disse emner og præsentere dem for hinanden er det tanken, at eleverne skal opnå en indsigt i Paris’ nyere historie, herunder teknologihistorie, der er et bekendtgørelseskrav på de tekniske gymnasier.

 

 

Forslag til introduktion og organisering af arbejdet

Eleverne introduceres for hjemmesiden der er lagt ud på elevnettet, z-drevet under titlen, ”Voyage scolaire à Paris”. De får besked om at gå ind på siden og læse oplægget igennem. Eleverne vælger sig ind på emnerne efter interesse.

Der skal være tale om gruppearbejde, hvor eleverne selv vælger, hvem de vil arbejde sammen med. Der plejer at være 12-15 elever i klassen, så der vil være 2-3 elever i hver gruppe. Alle emner skal dækkes.

Der er afsat 1 lektion til introduktion af emnerne og valg af grupper, og herudover 2 lektioner til informationssøgning, 2 til bearbejdning af det fundne materiale og 2 til mundtlig fremlæggelse af arbejdet, altså i alt ca. 7 lektioner, reelt 2 uger med 4 lekt./uge.

Eleverne får besked om at de vil få en karakter for deres arbejde (for at motivere dem) og får besked om at deadlines skal overholdes. Eleverne må disponere deres tid fornuftigt. Læreren vil være til disposition under hele forløbet og hjælpe de elever/grupper, der har behov for hjælp. Muligheden for differentiering er én af mulighederne gruppearbejde giver.

 

Forslag til produktform

Arbejdet skal munde ud i dels en mindre skriftlig opgave på ½ sides tekst, dels i et mundtligt oplæg på fransk.

Gruppernes skriftlige arbejde skal lægges ud på de hjemmesider, der er lavet til emnerne. Eleverne skal skrive opgaven i deres eget sprog og ikke bare skrive af efter nettet. De skal præsentere deres emne kortfattet og præcist.

Til det mundtlige oplæg er det tanken, at eleverne benytter sig af en projektor, således at de fx kan vise billeder og illustrationer på en skærm. Oplægget er en præsentation af deres skriftlige arbejde.

 

Hvordan mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed inddrages

Opgaven har både en mundtlig og en skriftlig del, som nævnt. Eleverne arbejder med da-fr, fr-da ordbøger samt med grammatikbogen Par Ecrit og De franske verber. Herudover kan de naturligvis hente hjælp hos læreren, men i første omgang skal de selv forsøge at formulere sig på fransk. Ofte foreslår jeg, at eleverne først skriver på dansk og dernæst oversætter. Her er det vigtigt, at sætningerne er så enkle som muligt, uden for mange bisætninger, så det er muligt at oversætte dem til et nogenlunde korrekt fransk.

Hvad mundtlig udtryksfærdighed angår, forestiller jeg mig at jeg lige lytter til hvad de forskellige grupper har tænkt sig at sige, så jeg kan rette udtalefejl, mm. inden de stiller sig op foran klassen. Det er et strategisk godt tidspunkt, da eleverne jo er meget motiverede i denne situation: de vil nødigt ”dumme sig” over for kammeraterne. Alle i grupperne skal sige noget!

 

Evt. udvidelse af projektet efter studieturen

Efter studieturen kunne man tænke sig, at eleverne skrev deres indtryk ned om katakomberne, Eiffeltårnet, besøget på Peugeotfabrikken, metroen, de store boulevarder, mm. Disse betragtninger kunne lægges ud på hjemmesiderne, ligesom de også kunne præsenteres mundtligt for klassen.

Elevernes faglige niveau og IT-kundskaber

Eleverne kan enten være på b-niveau eller c-niveau. Der kræves ingen særlige IT-kundskaber for at benytte de givne links. Men hvis eleverne selv søger informationer, må læreren sikre sig, at de søger hensigtsmæssigt.

Mht. at lægge den endelige opgave ud på gruppens hjemmeside gives flg. instruktion. Instruktionen har man adgang til via hjemmesiden: eleverne kan klikke sig ind på den fra lærer-websiden, hvis de har behov for det. Instruksen lyder:

Eleverne skal instrueres i brug af projektor.

 

Kommentar til de fundne websider på lærer-websiden

En nyttig adresse i denne og andre sammenhænge (der så vidt jeg kan se ikke nævnes i litteraturen til dette modul) er Microsofts online leksikon, Encarta. Encarta er oversat til en række sprog og indeholder et væld af velskrevne, ikke for vanskelige artikler. Eleverne kan, som det foreslås i oplægget, veksle mellem den franske og den engelske version. Adresserne på disse er:

http://encarta.msn.fr/

http://encarta.msn.co.uk/

Til samtlige emner er det muligt at finde gode artikler i Encarta.

Mere specifikke adresser er:

-         Katakomberne:

http://membres.lycos.fr/houze/ Hjemmesiden findes både i en fransk og en engelsk version, så eleverne kan veksle.

-         Eiffeltårnet:

 http://www.tour-eiffel.fr/ Dette er den officielle hjemmeside for Eiffeltårnet. Findes i engelsk og fransk version.

http://ecole.cravanche.free.fr/latoureiffel.htm: Denne hjemmeside er lavet af et skolebarn og er derfor meget nem at forstå for danske elever.

-         Peugeot:

:www.quid.fr: en kort gennemgang af Peugeots historie og nuværende status kan findes her.

www.peugeot.fr og www.peugeot.com: Her kan man få indblik i Peugeot modeller, mm. Man kan veksle mellem den engelsksprogede og den franske hjemmeside.

-         Metrosystemet:

www.quid.fr: Her gives mange yderst interessante oplysninger om metrosystemet: lidt historie, antallet af overfald over en årrække, vindforhold, forurening, osv. Med lidt hjælp fra læreren bør eleverne kunne forstå disse sider.

-         Haussmann:

http://www.histoire-en-ligne.com/personnages/haussmann/haussmann.html

Dette er ikke nogen nem hjemmeside, men med hjælp fra læreren og en ordbog skulle det være muligt for eleverne at stave sig igennem artiklen. Indeholder billede af Haussmann samt billede fra bygningen af l’avenue de L’Opéra.

 

Formålet med øvelser og valgte websider på lærer-websiden

Formålet med valgte websider på lærer-websiden er at eleverne ikke skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på at finde brugbare adresser: det er meget tidskrævende at finde adresser og kræver, at man ved, hvor man skal lede. Et håb er, at eleverne, når de stifter bekendtskab med Encarta, vil forstå nytten af at kende et sådant værk og vil benytte det fremover i fransk, men også i andre fag.

Der er ikke valgt øvelser som sådan, men til hvert emne er der stillet en række spørgsmål, som eleverne skal besvare – for at sikre en hvis styring af deres arbejde.

 

Beskrivelse af hvordan evaluering skal foregå

Evalueringen foregår skriftligt. Flg. spørgsmål stilles:

-         Var de givne websider gode at arbejde med? Var det sproglige niveau passende eller var det for højt?

-         Hvad syntes I om at arbejde med Encarta? Kunne I finde på at bruge det ved en anden lejlighed, fx i et andet fag?

-         Er det en fordel at arbejde med hjemmesider/artikler, der både findes i en fransk og en engelsk version?

-         Foretrækker I selv at finde links?

 

Der følges op på spørgsmålene.


index