Voyage scolaire à Paris

Gruppearbejde

 

 

La Tour Eiffel

317 mètres

L’Exposition Universelle de 1889


 

Tanken med dette gruppearbejde er at I får noget viden om Paris, der kan anvendes, når I besøger Paris næste gang, evt. i forbindelse med en studietur.

 

I skal forestille jer, at I netop skal på studietur til Paris. Her ville I bruge metroen dagligt og gå på de store parisiske boulevarder skabt af Baron Haussmann i 1800-tallet samt besøge Hallerne, katakomberne, Eiffeltårnet og Peugeotfabrikken, der ligger lige uden for Paris. Af denne grund skal I indhente oplysninger om disse steder, bygninger.

 

I skal vælge et emne og hvem I vil arbejde sammen med. Der skal være 2-3 elever i hver gruppe. I får 2 lektioner til litteratursøgning, 2 lektioner til at bearbejde det fundne materiale og 2 lektioner til at fremlægge.

 

Arbejdet skal munde ud i en skriftlig opgave på omkring ½ side (eksklusiv billeder), som I får en karakter for. I skal også fremlægge mundtligt og skal til dette formål benytte jer af en projektor til fremvisning af billeder mm. Alle i gruppen skal sige noget ved den mundtlige fremlæggelse.

 

 

1.

La Tour Eiffel (histoire de la technologie)

- Quelle est l’histoire de la Tour Eiffel?

- Quel rôle joue la Tour Eiffel aujourd’hui (tårnets rolle i dag)?

- Trouvez la Tour Eiffel sur le plan de la ville.

www.francetreasures.com

http://ecole.cravanche.free.fr/latoureiffel.htm

 

2.

Baron Haussmann (histoire)

- Qui était Haussmann?

- Qu’est-ce qu’il a fait à Paris?

http://www.histoire-en-ligne.com/personnages/haussmann/haussmann.html

 

3.

Le métro parisien (transports, histoire de la technologie, technologie de pointe)

- Quel est l’histoire du métro parisien?

- Comment fonctionne le métro aujourd’hui?

- Trouvez une carte du réseau.

www.quid.fr

 

4.

Les catacombes (histoire):

- Décrivez l’histoire des Catacombes.

- Où se trouve les Catacombes de Paris?

http://membres.lycos.fr/houze/

 

5.

Peugeot (histoire de la technologie, technologie de pointe)

- Quelle est l’histoire de Peugeot?

- Peugeot aujourd’hui.

- Où se trouve l’ usine Peugeot près de Paris? Trouvez ce lieu sur une carte.

www.quid.fr

 

Hvad samtlige emner angår kan I med fordel benytte Microsofts online leksikon, der findes I såvel en fransk som en engelsk version. Hvis den franske version version forekommer jer vanskelig kan I se på den engelske udgave. Der kan være god fornuft i at arbejde med begge versioner. Adresserne er:

http://encarta.msn.fr/

http://encarta.msn.co.uk/

 

Adressen på internetkort over Paris er (plan de la ville de Paris): http://www.paris-france.org/asp/carto2.asp

 

Når I er færdige med jeres opgave skal den lægges ind på det pågældende emnes hjemmeside. Dette gøres ved at  følge denne instruks.

 

Det færdige produkt lægges her:

 

1. La Tour Eiffel

 

2. Baron Haussmann

 

3. Le métro parisien

 

4. Les catacombes

 

5. Peugeot

 

 

 


 

 Tilbage til teksten