SMÅ OPGAVER

 

 

 

 

Opgavebøger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der findes mange forskellige. Man må jo nok stille sig tilfreds med det, der findes på depotet. Par écrit (B.Dahlgreen, V.Scott-Hansen & K.Thygesen, Gyldendal 1988) – hvor der både er grammatik og opgaver – vil eleverne gerne fortsætte med, men den rækker ikke til B- og A-niveau.

 

Der findes mange andre gode muligheder: fx  À la carte (Birgit Mogensen, Jette Schjørring & Bente Virring, Kaleidoscope 2000), Pages d'Écriture (Lars Damkjær, Lise Jeremiassen & Kenneth Larsen, Munksgaard, 1996) og Activités écrites (Helene Clemens Petersen & Elsebeth Kierulff, Kaleidoscope, 1997 – den førstnævnte omtales under GRAMMATIK de to sidstnævnte under STORE OPGAVER.

 

 

Alternative små opgaver

Oftest er det sådan, at jeg enten lader eleverne aflevere småopgaver, som  findes i de fleste, nyere bogudgivelser på markedet, eller også udarbejder jeg selv forskellige typer opgaver i forbindelse med det forløb, jeg læser med klassen. Her er et par eksempler, som plejer at fungere vældig godt:


 

Kortfilm: version og oversættelse  I de to kortfilm – Le Livre de Minuit og  L'enfant de la Ciotat– kan de danske regibemærkninger bruges til oversættelser og de danske replikker til version (jf. filmtekster incl. opgaver på http://www.fr.gymfag.dk/kortfilm.html).

 

 


                     

            

 

 

 

 

 

 Le Livre de Minuit                                                       L’enfant de la Ciotat

 

 

Fri oversættelse – oversættelsesresumé, hvor elever selv letter sproget i svære danske artikler. Jf. fx filmanmeldelse af André Téchinés Les roseaux sauvages, (Kaleidoscope 1998, red. B.Dahlgreen & U.Holm, p. 115). Disciplinen dyrkes også i Pages d’Écriture pp.108-111.

 

Version – er en vanskelig disciplin, som ofte kun trænes op til mundtlig eksamen (ekstemporalteksten). Derfor god idé med små korte skriftlige opgaver året igennem, fx fra franske ungdomsblade. Jeg kan anbefale Le journal des enfants, Phosphore & VSD – særdeles velegnet er artikler som “Avoir vingt ans à…” og “Courrier” i Phosphore.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tekst - kunstbillede - metaforer - kreativ skrivning

Analyse af illustrationer er blevet ovenud vigtigt, ikke mindst nu hvor der er spørgsmål i eksamenstilene, som går på illustrationerne. En meget succesfuld metode til at introducere billeder i tekstlæsningen har jeg tyvstjålet fra Mette Erlendsson, VUC Horsens, som underviser på det fagligt-pædagogiske kursus i engelsk, jf. hendes glimrende artikel ”Kunstbilledet i engelskundervisningen”, Anglofiles, # 98, september 1998.

 


ØVELSE 2 – jf. PP (1).ppt :

Billedbeskrivelse: A beskriver billedet for B, som sidder med ryggen til skærmen – siden byttes der.


 

Kunstbilleder som dåseåbner til tekstlæsning og kreativ skrivning giver flere fordele:

§        Sjov, anderledes tilgang til teksterne – variation vigtigt

§        Selv normalt stille elever blomstrer op

§        Elever husker bedre teksternes pointer og persontegning (jf. bilag 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fabuleux déstin d’Amélie Poulain:

Resumé & personkarakteristik på PowerPoint Amélie Poulain har fejret store triumfer – nu også i klasselokalet. Brug film og web-site til en skriftlig opgave, hvor der skal arbejdes sammen to og to, mens læreren coacher. Det er procesorienteret undervisning med et resultat, som eleverne evaluerer meget positivt. Følgende forløb kan anvendes allerede på C-niveau (efter ét år):

1. Gå i edb-lokalet og lad eleverne prøve at referere handlingsskelettet, som det fremstår på den helt vidunderlige officielle web-site http://www.amelie-lefilm.com/intro.htm. Eleverne vælger nu den karakter, de skal personkarakterisere i den følgende skriftlige opgave.

2. Se filmen (fås på dvd og VHS – men ses naturligvis bedst i biografen).

3. Den skriftlige opgave er en gruppe-opgave (2-3 elever pr. gruppe).

§        handlingsreferat + fotos fra web-site

§        personkarakteristik + fotos fra web-site

  skrives i Word i edb-lokalet (dobbelttime) – lærer henter grammatikbøger og evt. ordbøger – coacher og hjælper med produktet, der ”afleveres” på klassens Skolekom-konference.

4. Lærer retter produktet på almindelig vis.

5. Elever overfører nu deres produkt til PowerPoint (1 time).

6. Elevpræsentation på PowerPoint (1 time).

 


ØVELSE 3 – jf. PP (2).ppt :

Evaluering af elevprodukt på PowerPoint


 


Index