SKRIFTLIGHED I ØVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordbøger

§        fra-da, da-fra: Gyldendals Røde er vel bedste tilbud til vores elever – især nu hvor de nye udgaver er på gaden – de gamle er helt antikverede, men vi må jo nok leve med dem en generation endnu, suk…

§        fra-fra: Eleverne skal vænnes til at bruge dem, også selv om alle hjælpemidler er tilladt nu til eksamen (grammatikker, verbebøger osv.) – vigtigste pointe er vel at få eleverne til at lære at krydschecke ord de har slået op i da-fra ordbogen. Fra-fra ordbogen giver jo eksempler på hvordan ordet bruges. Mine elever bruger Larousse - dictionnaire de français – den fungerer godt.

§        Enkelte tips kan findes i Par écrit, p.64. Ellers er der glimrende øvelser i Fransk ordbogsvejviser, som Birgitte Zinn Lund og Kirsten Tvilum har lavet for Kaleidoscope (1995). Det er en meget god idé at starte året med at lave nogle øvelser herfra!

 

 

”Dictogloss” metoden – glimrende øvelse, som beskrives af Ulrika Tornberg i Sprogdidaktik, L & R Uddannelse, Didaktikserien, 2001, p.96. Hanne Engell citerer Tornberg i Fransk Nyt (nr. 232, juni 2002, p.15): ”Læreren læser en tekst op i normalt tempo og eleverne/kursisterne skriver så mange ord ned, de kan opfatte. Derefter samarbejder de i grupper om at rekonstruere teksten ud fra disse ord. Det vigtige er samarbejde”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diktat  Godt gammelt trick – fungerer glimrende – prøv det fx på Francis Bebey, Rire africain, bånd og tekster fra  Torsten Granovs udgivelse på Systime, 1990.

PS: her kan der også laves lytteøvelse.

 

 

Lytteøvelser

Brug hul-øvelse, fx ved at pille div. ord ud af en tekst. Lyt engang til 7-årige Caroline, der genfortæller ”Blanche-Neige”, (jf. Søren Kolstrups optagelse af franske børn og udskrift i (Pré-)Publication, no.77, 1982. Lydbånd fra Århus Universitet – ellers optag selv næste gang du møder franske børn (video el. lydbånd).

 

Udvekslingsrejser

§        Skriv e-mails til de franske elever (jf. skabelon i Par écrit pp.65-71).

§        Video-brev.

§        Turistbrochure om elevernes hjemby.

§        Elevavis som opsamling på udvekslingsrejsen.

 

Repetitionsark til mundtlig eksamen

Efter tekstlæsning opsamler eleverne de vigtigste resultater: persontegning, kort handlingsreferat, osv. samles i et repetitionsark – uundværligt til eksamenslæsningen. Ex.: J.-P. Sartre, La p... respectueuse og Cécile Drouin, ”L’enfant des terres rouges”, Les terres rouges – jf. bilag 7.

 

Projektarbejde

§        Paris – tværfagligt projektarbejde med idræt, dansk, matematik, fysik, kemi, biologi, historie, musik – se mine forslag i Rejsekasse Paris, Viborg Amt, Amtscentret for Undervisning, Kastanievænget 5, 7800 Skive, tlf.: 9614.7400.

§        Vietnam & parallellæsning med historie – jf. Le chagrin de la guerre, af D.Myrup, Gyldendal 1997.

§        No Limits – vold som emne, jf. No Limits - arbejdshæfte (Liljeforlaget), pp.17-18.

 

Filmanalyse

Forløb om Claude Chabrols meget litterære – og derfor meget velegnede –filmatisering af Flauberts vidunderlige Madame Bovary kan interesserede få ved at sende frankeret svarkuvert til Kim Boje – J.H.Wessels Vej 12 – 8800 Viborg.

 

 

 

 

 

 

og blokdage

Jf. bilag på http://www.fr.gymfag.dk/tv5undervisning.html.

 


Index