Finn Eriksen & Merete Bagger Sørensen, Frederiksberg HF-kursus, 12. maj 2003

 

Opgave til fransk fagmodul –

Modulopgave B – På rejse i fransk

 

 

STUDIETUR TIL BRETAGNE - MYTERNES STED

 (se websiderne)

 

Præsentation med henblik på vidensopbygning

 

Principielt set er ethvert hjørne af L’Hexagone interessant og en rejse værd.  Men for at sensibilisere eleverne specielt for Bretagne er det tanken at introducere regionen som de levende myters sted.  Appetitvækkeren spredes over flere genrer for at tilgodese elevernes både im- og eksplicitte ønsker om variation og afveksling.

 

1.      La légende bretonne introduceres, og der læses 2 sider af ”La ville d’Ys”. 

Teksten refererer til Atlantismyten, til Skandinavien, til mytiske navne og steder som stadig

kan opsøges i byerne og i landskabet.  Og på museerne. 

2.      La BD introduceres.  Der læses et uddrag af ”Astérix chez les Bretons” med vægt på de kærligt parodierede bretonske særtræk.

3.      Musiktraditionen  introduceres. Den tosprogede kultur eksemplificeres med 2 sange af den internationalt kendte ’barde’, Alain Stivell.

4.      Powerpointpræsentation af indskannede amatørfotos med underlægningsmusik.

5.      CD-rom: Tour de Perles om Le Nord-Ouest.  Her findes en række relevante opgaver om geografi, historie, kultur. Giver mulighed for differentiering.

 

Summa:  Tekst, Tegn, Lyd og Billede vil tilsammen kunne generere interesse og motivation for en senere detaljeret internetsøgning og opgaveløsning.

 

 

Opgaver

 

Under hele vores Bretagne-forløb skal vi først og fremmest arbejde med følgende fire temaer:

 

Alle elever skal forud for turen arbejde med alle fire emner gennem løsning af internetopgaver (som vi på websiden foreløbig kun har lavet et enkelt eksempel på). Efter studieturen skal de specialisere sig i et af emnerne og med udgangspunkt heri udarbejde en powerpointpræsentation. Se den til formålet indrettede webside for yderligere oplysninger.

 

Vi har fundet og kommenteret en række links som eleverne kan bruge i deres arbejde og har desuden som udgangspunkt for vores internetopgaver udvalgt de til formålet mest relevante.

 

Vi forestiller os endelig at vi efter studieturen vil udvide projektet med at indføre en ugentlig mailkorrespondance på fransk resten af skoleåret med den klasse vi skal besøge i Quimper. Vi vil fx sende dem vores powerpointpræsentationer med ønske om at få deres kommentarer.

 

 

Afvejning af det skriftlige over for det mundtlige

 

Da holdet på dette niveau skal til skriftlig eksamen, opprioriteres den skriftlige dimension således at forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed vil være fifty-fifty. I de ovennævnte opgaver er det tanken at to af dem løses skriftligt (svaret lægges på klassens konference), mens de to andre lægger op til en mundtlig præsentation. Modellen herfor vil være ”den varme stol”: to elever konfronteres med holdet som på fransk stiller spørgsmål om overvejende faktuelle forhold. Eleverne i ”den varme stol” kan støtte sig til skriftlige forlæg udarbejdet under opgaveløsningen.

 

 

Evaluering af projektet

 

Vi laver en ”dobbeltevaluering” af projektet. På websiden lægger vi nemlig dels en række spørgsmål der går på afviklingen og udbyttet af forløbet, dels en faglig evalueringstest med spørgsmål om Bretagne. Både spørgsmålene og testen skal besvares skriftligt og lægges på klassens konference. Efterfølgende forelægger vi naturligvis klassen resultaterne af begge dele.

 

 

Timetal

 

Vi har alt i alt afsat 7 uger til forløbet.

FØR:  2 uger med appetitvækker og vidensopbygning: 3 timer lærer/5 timer elever + lærer samt 1 uge med løsning af de internetopgaver vi har lagt på websiden.

UNDER: Studieturen er planlagt til at vare en uge.

EFTER:  3 uger med:  - Produktion af powerpointpræsentation:  8 timer

                                     - Selve præsentationen:  2 timer

                                     - Evaluering: 2 timer                            

 

 

Klassens niveau

 

2.HF Fortsætterfransk Tilvalg (B-niveau). Der er 8 elever i klassen.

 

 

Klassens IT-kundskaber

 

Forud for forløbet har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse (jf. bilag 1) for at få et overblik over hvilke IT-forudsætninger eleverne har, og hvad vi umiddelbart kan sætte dem til at arbejde med. Resultatet af undersøgelsen (jf. bilag 2) viser at kun 1 ud af 8 er begynder, 5 er brugere og 2 er superbrugere. Alle har pc hjemme og er bortset fra begynderen vant til at bruge den meget, både i forbindelse med skolearbejde og fritid. 7 ud af 8 sender fx dagligt e-mails. 3 af de 8 ved allerede hvordan man laver en powerpointpræsentation og vil derfor kunne hjælpe de andre med det tekniske og praktiske når vi når dertil. Målet er naturligvis at de alle otte i sidste ende skal kunne lave en PPT på egen hånd.

 

På rejsetidspunktet vil alle eleverne have et godt kendskab til internetsøgning og opgaveløsning via skærm, dels fra franskundervisningen og dels fra Danskopgaven og Historieopgaven med tilknyttede IT-kurser.

 


             Bilag 1: Spørgeskema: IT-kundskaber  

 

 

 

 

1.   Er du ? (sæt x)

mand......

kvinde......

 

2.   Har du egen PC ?

 

ja.......

 

nej......

 

3.   Er du på nettet

 

ja......

 

nej......

 

4.   Bruger du skolens PC’er ?

 

ja.....(hvis ja: hvor tit.................)

 

nej......

 

5.  Hvilket niveau er du på ?

 

begynder.......        bruger...........

 

superbruger........

 

6.   Har du PC-kørekort ?

 

ja......  (modul.................)

 

nej......

 

7.  Hvilke type programmer

     bruger du for det meste ?                

 

tekstbehandling......................

 

regneark.................................

                                                               spil .........................................

                                                               billedredigering  .....................

                                                               tegneprogrammer ...................

                                                               præsentationsprogrammer.......

                                                               andet........................................

 

 

8.   Hvilke søgemaskiner 

      foretrækker du ?  

 

...................................................

 

(skriv her)

 

9.   Hvor mange timer om 

      dagen bruger du din

      egen PC i relation til

      skolearbejdet? ­

 

under 1 time....... 1-2 timer......

 

over 2 timer......

 

10. Har du din egen

      hjemmeside ?

 

ja......

 

nej......

 

 

11. Er du med i konferencer ?

 

ja......

 

nej.....

 

 

12. Hvor mange timer om dag-

      en chatter du?

 

 

under 1 time......  1-2 timer........

 

 

over 2 timer....

 


                      

Bilag 2:  Undersøgelsesresultat:  IT – kundskaber

 

 

Antal elever :                     8

 

Mænd :                              2

 

Kvinder :                            6

 

Egen PC  :                          Alle har egen PC

 

 

Niveau mænd :

0 på begynderniveau

Niveau kvinder :

1 på begynderniveau

 

1 på brugerniveau

 

4 på brugerniveau

 

1 på superbrugerniveau

 

1 på superbrugerniveau

 

 

PC kørekort :  Ingen har PC-kørekort.

 

 

På nettet :        Alle har netadgang hjemmefra.

 

 

Programmer :  Alle elever bruger næsten de samme programmer. 3 af dem kan allerede bruge Powerpoint.

 

 

Søgemaskiner :   1. Google         2. Altavista       3. Yahoo       4. Jubii

(rækkefølge)

 

 

Hjemmeside :  Kun 1 elev (m) med egen hjemmeside.

 

 

Konferencer :  Kun 1 elev (k) med i en konference.

 

 

Chat:   3 ud af 8 elever chatter (under en time om dagen).

 

 

PC og skolearbejdet :  0 - 1 time  =  5 elever (2 m./3 k.)  

                                      1 - 2 timer =  3 elever (k)


Index