IT-opgave i fransk – modulopgave A

 et forløb i Au revoir les enfants, med inddragelse af IT

 

Annette Davidsen, Herning HF og VUC: ad@ikast-gym.dk; 9628-9090

Allan Røder, Herning HF og VUC: allan.roeder@mail.dk; 8651-0682

Thorkil Axelsen, Herning Gymnasium: thorkil.axelsen@get2net.dk ; 9722-4869 

 

Hensigten med denne opgave er at beskrive et forløb på et 2g fransk begynder-hold, i teksten Au revoir les enfants. Vi har taget en tekst som nogle af os har arbejdet med tidligere, og ambitionen er at se om vi ved hjælp af IT kan tilføre noget til den måde vi ellers har arbejdet med teksten på.

 

Forløbet indebærer it-anvendelse på fire områder

1.      opgaver i materialesøgning på nettet, om Frankrig under 2. verdenskrig, specielt de franske jøder, holocaust mv. Vi har udarbejdet konkrete anvisninger på, hvordan udvalgte websteder kan / skal anvendes.

2.      resultaterne af elevernes søgning lægges i holdets mappe, så eleverne kan udnytte hinandens arbejde

3.      som supplement til den litterære tekst skal der arbejdes med grammatiske øvelser fra nettet. Vi har udvalgte websteder og analyseret dem, med henblik på at vurdere deres egnethed, dels i forhold til eleverne, dels i forhold til anvendeligheden i relation til Au revoir les enfants

4.      endelig har vi samlet hele arbejdet omkring teksten på en hjemmeside; her findes plan for gennemgangen, links, opgaver og supplerende gloser

 

Materialesøgning på nettet

Gennem materialesøgning på nettet tvinges eleverne til at overskue større mængder tekst. De får samtidig indblik i hvilke informationer, der er tilgængelige på de fransksprogede websteder, og at Internettet ikke bare er et engelsksproget foretagende.

 

Det vil ofte umiddelbart opleves som træls af eleverne, så det er nødvendigt med nogle ret konkrete opgaver, der skal løses.

Vi har derfor lavet en opgave om 2. verdenskrig, med meget konkrete spørgsmål, som skal besvares. De har hjælp til besvarelsen i den oversigt, som findes i bogen s. 9-19. Men ved at bruge nettet får de hjælp til de korrekte formuleringer på fransk.

 

Vi har tidligere har haft gode erfaringer med den type opgave, som indgår her, hvor de skal svar på nogle meget konkrete spørgsmål. Det kan blive en form for ”skattejagt”, hvor eleverne konkurrerer mod hinanden om at finde svarene først.

Vi har på forhånd udvalgt enkelte websteder, for at undgå at eleverne bare klikker rundt uden at fokusere tilstrækkeligt på opgaven. Vi forlanger samtidig at eleverne formulerer resultatet af deres søgning på fransk, hvilket forhåbentlig udelukker ”snyd”, i form af brug af ikke-fransksprogede hjemmesider.

 

Kommentar til de udvalgte websteder:

http://laresistance01.ifrance.com/laresistance01/ Indeholder en god oversigt over de historiske facts.

http://crdp.ac-reims.fr/memoire/bac/2gm/menu.htm   - ligeledes velegnet til historiske facts – indeholder en kalender over forløbet af jødeforfølgelserne

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale - meget overskuelig historisk database (digitalt leksikon), som blandt indeholder kalender over begivenheder

 

Samtlige tre websteder er formuleret på et forholdsvis tilgængeligt fransk.

 

Udveksling af materiale mellem elever

På skolerne i Ringkøbing Amt har vi et (sædvanligvis) velfungerende net, hvor alle hold og klasser har deres egen mappe, i hvert fag, til arkivering af resultatet af deres arbejde. Desuden har vi på Herning Gymnasium hjemmesider i hvert fag og for hver klasse, hvor læreren lægger de uddelte materialer til holdet, og hvor også holdets pensumliste ligger og med mellemrum føres ajour. Det vil derfor være oplagt at arkivere resultatet af elevernes søgearbejde i opgaven om krigen i denne mappe.

 

Grammatiske øvelser på nettet

Hensigten med at indlægge grammatiske på nettet i dette forløb er at udnytte den entusiasme, som eleverne i reglen går til nettet med. De samme øvelser kunne være givet på et ark papir, men på nettet får de hurtig respons, og kan arbejde i hvert sit tempo – hvilket er en fordel både for de stærke og de svage elever. Vi har i dette forløb (som strækker sig over 6-7 uger) indlagt tre seancer med grammatikøvelser på nettet. Hver seance forventes at tage 30-45 minutter. Dette antal er nok et maksimum – det må diskuteres med eleverne om deres udbytte står mål med tidsforbruget. I det lange løb bliver alle typer af grammatikøvelser kedelige, og alternativet, med korte grammatikforløb i timerne, tæt knyttet til de problemer de møder i tekster og skriftlige opgaver, bliver at foretrække.

 

Kommentarer til de grammatiske øvelser:

Øvelserne til scene 3 om indirekte tale. Den første øvelse er kendetegnet ved, at eleven starter med at blive præsenteret for udsagn med indirekte tale, hvorefter han/hun selv skal lave om til direkte tale. I de sidste to skal eleven omsætte fra direkte til indirekte. Fordelen ved it i denne sammenhæng er, at hver elev kan følge sit eget tempo. I alle øvelserne er der endvidere mulighed for at se det rigtige svar. Dermed bliver lærerens rolle som konsulent yderligere overflødiggjort.

 

http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=3.3.3

http://www.college4vents.net/pedago/docshotpot/stdir1.htm

http://www.college4vents.net/pedago/docshotpot/stdir2.htm

 

I de øvelser, der vedrører scene 6, har vi valgt gåsespillet, som mange elever finder spændende. Det er ikke bare dativ, men også akkusativ og y + en, der trænes her. Den anden øvelse er med engelske introduktioner, men i øvrigt meget enkel.

 

http://jeudeloie.free.fr/intermediaire/oie.html

Le jeu de l’oie: Les pronoms compléments directs et indirects

http://www2.lamc.utexas.edu/frgr/pro8.t - Exercice anglais.

 

 

Til scene 27 har vi valgt at fokusere på adjektiver og adverbier. Eleven starter med en øvelse, hvor der skal dannes adverbier. Dette trænes så i næste øvelse, som er en ret overskuelig indsætningsøvelse. De korte adverbier trænes i den tredje øvelse.

 

I forbindelse med scene 27 skal der også trænes adjektiver. De to øvelser berører adjektivernes bøjning og stilling.

 

http://www.hfac.uh.edu/mcl/fll/french/frexercises/Chapitre6/116Gra4A.htm

Exercice: Les adjectifs et leurs adverbes.

 

http://www.aupoint.nelson.co.uk/grammarnet/ch4quiz2.html

Exercice: Les adjectifs et leurs adverbes.

 

http://uregina.ca/~laninstit/HotPot/French/Elementaire/exercises/A/a012.htm

Exercice:Les adverbes.

 

http://www.quia.com/jq/27622.html

Exercice : Adjectifs

 

http://fransk.acnord.dk/grammatik/adjektiver/02adjektiver.htm

Exercice.

 

De ovennævnte øvelser giver i forhold til de tre læringsrum god mulighed for, at læreren inddrager træningsrummet, hvilket har store fordele specielt i forhold til svage elever og også i forhold til at aktivere eleverne. De fleste kan da også godt lide, at arbejde med grammatik via nettet og andre IT–øvelser. Det bedste udbytte får man ved at lade emnerne læne sig op af de grammatiske problemer, der arbejdes med i det værk, som gennemgås.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er opbygget så enkelt som muligt. Den vil være tilgængelig på skolens server, med link fra klassens hjemmeside. Hovedformålet med hjemmesiden er at de kan klikke sig frem til de sider på nettet, de skal bruger til IT-øvelserne. Men desuden naturligvis at de har en samlet oversigt over forløbet, og at de kan følge en ajourført plan for gennemgangen. Det er tanken at planen forsynes med datoer når forløbet sættes i gang. Det vil gøre det lettere for eleverne at følge med, hvis de er syge eller af andre grunde fraværende.

(se forløbet med spørgsmål, opgaver etc)


Index