På rejse i fransk
Vibeke Raben og Hans-Henrik Deichmann, Horsens Amtsgymnasium
 

Link til turen 

 

 

Kort om studieturen

2b på Horsens Amtsgymnasium skal på studietur. Blandt de udbudte forslag fra skolens lærere har eleverne valgt en studietur, der kombinerer et ophold i hhv. Normandiet og Paris. Studieturen forløber over en uge, fra lørdag den 6.marts til lørdag den 13.marts 2004. Det faglige udgangspunkt for turen er at belyse 2 områder i Frankrig, en region og en storby

Normandiet er valgt som studieturens første mål. Her fokuserer vi  på den tidlige normanniske historie med  Wilhelm  Erobreren og hans erobring af England i 1066. Her er Bayeux-tapetets beskrivelse af forberedelserne til og gennemførelsen af dette krigstogt er helt unikt kildemateriale. Mont Saint Michel skal naturligvis også besøges.  Desuden er hele Atlanterhavskysten i Normandiet et enestående dokument om 2.verdenskrig og de allieredes landgang fra juni 1944 og fremefter. 

Faget fransk har en oplagt mulighed for, at sproget afprøves i praksis og derudover at give eleverne et indtryk af den franske kultur i Normandiet. I denne forbindelse læses tekster fra 2.verdenskrig og modstandsbevægelsen, bl.a. uddrag af  ”La Bicyclette Bleue”.

 

Paris er valgt som studieturens andet mål. Her kan vi  fokusere på perioden fra Ludvig den 14. og frem til revolutionen ved besøg på Versaillesslottet.  Senere kan der fokuseres på perioden omkring Napoleon den 1. ved besøg i Invalidekirken. Derudover er det oplagt at se Paris som et eksempel på en moderniseret by, gennem Haussemans  nedrivning og efterfølgende genopbygning af store dele af byen.

 

Vi kan opleve Paris som eksempel på en af Europas betydelige kulturers hovedby. Vi skal besøge Musée d’Orsay, Notre Dame-kirken, Louvre, Centre Pompidou og se eksempel på den nyere arkitektur i La Defense med et besøg i von Sprechelsens imponerende bygningsværk. Desuden har klassenlæst drejebogen og set filmen ”Amélie de Montmartre”. I den sammenhæng vil vi komme nærmere ind på historie og kultur fra denne del af Paris. Vi har oven i købet været så heldige at få et hotel i Montmartre-kvarteret tæt på Amélies berømte café.

 

Det forberedende arbejde frem mod turen.

I samarbejde med eleverne har vi lavet en liste over emner, som er relevante for studierejsen. Vi har diskuteret os frem til arbejdsformen og er blevet enige om et emneorienteret gruppearbejde, som skal munde ud i et mundtligt oplæg på dansk fra hver gruppe afsluttende med et mundtligt resume af samme oplæg på fransk. Disse fremlæggelser ledsages af  PowerPoint–fremvisning. Desuden skal hver gruppe aflevere til lærerne i skriftlig form den franske del af deres oplæg ledsaget af illustrationer fra nettet. Disse oplægges afleveres i dertil oprettede mapper på Fronter, der er det konferencesystem som benyttes på Horsens Amtsgymnasium. Lærerne kommenterer disse resumeer, som eleverne bearbejder endnu engang før de printes ud og sammen med de danske oplæg samles for at indgå hver enkelt elevs turmappe.

 

Da klassen består af elever på 2g obligatorisk niveau, er der naturligt nok en ret stor faglig spredning. Emnerne, eleverne skal gennemgå, er derfor differentieret efter sværhedsgrad, så der er mulighed for at vælge sig ind på det niveau, der passer den enkelte elev.

 

Da turen foregår i uge 11, sker gruppeopdelingen og emnevalgene allerede i uge 6. De elever, der gerne vil tidligt i gang, kan så begynde allerede i vinterferien. Men først i uge 8 begynder det egentlige arbejde med forberedelsen af fremlægningen. Grupperne får 2 blokke à 90 min. plus deres normale forberedelsestid til arbejdet. Da alle elever har fået indføring i brug af PowerPoint, skulle den side af arbejdet ikke tage lang tid. Dog er det vigtigt, at de er opmærksomme på billedkvaliteten, når de henter billeder til deres fremvisning ned fra nettet. Mange billeder er af en meget lav opløsning. Grunden kan være flere: 1. De må ikke optage for meget plads på den hjemmeside, de befinder sig på. 2. Da det er umuligt at styre forhold omkring copyrights på nettets billeder, er det en effektiv måde at undgå anvendelse af billederne til professionelle formål.

  

Eleverne afleverer deres materiale med udgangen af uge 8. De får det tilbage med anvisninger til rettelser i den første undervisningsblok i uge 9, retter det til i denne blok og hjemme for derpå at være parate til deres mundtlige oplæg, som så forløber over de følgende 3 blokke. Se anvisninger på hjemmesiden til eleverne. Efter fremlæggelserne kopieres al materialet, så eleverne hver får et eksemplar til deres turmapper.

 

I forbindelse med et undervisningsforløb som introduktion til en studietur som omtalte, er det oplagt at bruge internettet til søgning af facts og oplysninger. Der findes ganske vist meget tilgængeligt trykt materiale både om Normandiet og Paris, som de tre nævnte fag vil benytte, men i mange tilfælde kan det være svært at få tilstrækkeligt tidsaktuelle oplysninger.  

 

Pædagogiske overvejelser ved valg af links på internettet.

 

I et forløb som ovenstående er der tale om en balancegang mellem styring og lærerhjælp på den ene side og på den anden side en styrkelse af elevernes selvstændige engagement. Det vil sige at lærergruppen skal overveje, hvor i spektret fra det helt frie og ustrukturerede til det bundne og styrede, de givne aktiviteter skal ligge.

På den ene side vil lærergruppen gerne sikre sig, at eleverne får adgang til de relevante links og ikke bruger hele tiden til surfe rundt mellem forskellige links af større eller mindre lødighed. På den anden side må det være i alles interesse, at eleverne lærer selv at finde frem til og vurdere relevant materiale på nettet. Det kan på længere sigt give dem en større kompetence i at finde rundt i de muligheder, nettet giver dem, og dermed komme dem til gode i senere projektarbejder.

En løsning på problemet kunne være, at lærerne henviser til nogle eksisterende hjemmesider, der indeholder de relevante henvisninger og informationer om det aktuelle emne. Hvis dette ikke er muligt kan lærerne stille en annoteret linkliste med en klar vejledning til, hvad man kan bruge linkene til, til rådighed for eleverne. Det er klart, at man, når der indgår flere fag, skal være omhyggelig med at udvælge linkene, så eleverne ikke drukner i links. I bilaget ses et eksempel på en kommenteret linkliste, som er lagt ind i en mappe i Fronter.

Eleverne kan så, når de har overblik over arbejdet, lægge de relevante links ind i deres ”Foretrukne”-liste, så har de under det videre arbejde en let adgang til de relevante links, som uden tvivl skal bruges flere gange under forløbet.

Udover denne liste skal eleverne også instrueres grundigt i, hvordan man søger på nettet, og hvordan man vurderer materialets lødighed. Og ikke mindst hvordan man begrænser sig, da eleverne ofte kommer til at bruge for lang tid på informationssøgning og får for lidt egentlig arbejde lavet.

I den forbindelse kan man lave et sammenkog af den vejledning som Eva Jonsby og Lena Müller har udarbejdet i ”At vurdere websteder” (Gym-IT, Obl modul 2). Dermed kan eleverne få et overblik over, hvilke ting de skal være opmærksomme på, når de skal ind og bruge nettet til informationssøgning.

Vi har lavet en ”brugsanvisning”, som viser eleverne hvilke ord og tegn, det er hensigtsmæssigt at bruge, når man søger på nettet . – se bilag 2

 

 

Det er også vigtigt, at man husker, at eleverne skal have en vis mængde grundviden inden for de emner, de skal beskæftige sig med. De skal ikke smides ud i en forudsætningsløs søgning på nettet, da det er vores erfaring, at det kun skabe stor frustration, og der kommer meget lidt konkret viden ud af det.

Det vil sige, at de enkelte lærere skal være omhyggelige med at forberede eleverne, så de kan gå i gang med at udforske emnerne og få uddybet deres viden.

I denne forberedelse kan læreren hjælpe eleverne i gang med arbejdet ved at stille en række indledende opgaver, som kan sætte dem i gang.

 

Efterbehandling

Udover at der blev holdt en afrundingsaften efter turen for  lærere, elever og interesserede forældre, hvor der blev vist billeder fra turen og evalueret, var turen også emne for klassens næste skriftlige afleveringopgave. 

 

Bilag 1: Linkssamling

 

Generelt om Normandiet:

http://www.normandieweb.org/

 

Hotellet, klassen skal bo på (er valgt på forhånd af busselskabet):

http://www.etaphotel.com/etaphotel/fichehotel/gb/etp/2607/fiche_hotel.shtml

 

Caen – byen generelt

http://www.ville-caen.fr/

 

Invationsmuseet i Caen:

http://www.memorial-caen.fr/portail/accueil/index.asp

 

Bayeux

http://www.mairie-bayeux.fr/index2.htm

 

Wilhelm Erobrerens grav:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant

 

Om fremstilling af calvados:

http://www.pomypom.com/secrets/

 

Versaillesslottet:

http://www.chateauversailles.fr/

 

Paris

 

Metroen, billetpriser m.v.:

http://www.paris.org/Metro/

 

Montmartre:

http://www.montmartrenet.com/anglais/indexb.html

 

Amélie de Montmartre – filmen der foregår  på Montmartre:

http://www.imdb.com/title/tt0211915/

http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/denfabelagtige/

 

Bilag 2:

Vejledning i søgning

Generelle Tips

Da bl.a. Google kun returnerer websider (dvs. ’henter’ dem til din computer), der indeholder alle ordene i din søgning, kan din søgning indsnævres ved blot at tilføje flere ord til de søgetermer, du allerede har indtastet. Ved at tilføje flere ord, vil dit resultat indeholde et bestemt udsnit af sider, fra din oprindelige "for brede" søgning.

Udelukkelse af ord

Du kan udelukke et ord fra din søgning ved at sætte et minustegn ("-") umiddelbart foran det ord, du ønsker at undgå. (Sørg for et mellemrum før minustegnet).

Sætningssøgninger

Med bl.a. Google kan du søge efter sætninger ved at bruge citattegn. Ord, lukket inde i dobbelt citater ("sådan her") vil findes sammen i alle de fundne dokumenter (med mindre de er stopord, specielle normale ord, der kræver et "+" tegn). Sætningssøgninger ved brug af citattegn er gode ved søgning af ordsprog eller hele navne.

Nogle tegn fungerer som ordforbindere. Bl.a. Google genkender bindestreger, skråstreger, punktummer, lighedstegn og apostroffer som ordforbindere.

 

 

Avanceret søgning

Ofte, vil tilføjelse af ord til en bred søgning, hjælpe med at finde det du ønsker. Men bl.a. Google leverer også forskellige søgefunktioner, der lader dig:

 

Bilag 3: Program for studietur:

 

Program for studietur til Frankrig 6/3 - 13/3 2004

 

Lørdag den 6/3:

Mødetidspunkt ved HAG kl.17.45. Afrejse med ”Brørup Turistbusser” kl.18.00

 

Søndag den 7/3:

Ankomst til ”Etap Hôtel Caen” ved middagstid. Indkvartering på hotellet. Vi kører med bussen ind til centrum, 2-3km, og efter frokost orienterer vi os i bymidten og besøger det nybyggede ”Invasionsmuseum”. Vi spiser i byen og tager derpå hjem til hotellet.

 

Mandag den 8/3:

Morgenmad på hotellet.

Kl.9 tager vi med bussen  til byen Arromanches (ca.40 km) og går ned til stranden, hvor den engelske del af de allieredes landgang foregik d.6.juni 1944. Vi besøger også her et museum for invasionen. Museet indeholder bl.a. en model af den kunstige havn, der blev etableret for at muliggøre invasionen.

Vi spiser frokost i Arromanches. Derpå kører vi til byen Saint Laurent sur Mer, hvor vi besøger en kirkegård med op mod 10.000 faldne soldater fra invasionen ved Omaha Beach.

Derefter kører vi videre til Bayeux, for at se museet for det berømte Bayeuxtæppe. Vi tilbringer noget tid i den gamle by Bayeux og spiser evt. til aften her.

 

Tirsdag den 9/3:

Morgenmad på hotellet.

Kl.9 tager vi med bussen mod Mont saint Michel, der ligger ca.120 km sydvest for Caen. Vi tilbringer et par timer på klippeøen Mont Saint Michel og besøger øens kloster. Efter frokost  går turen videre Point du Hoc, som er et eksempel på område, der stadig henligger i den tilstand, det var i umiddelbart efter kampene om landgangen. dvs. store bombekratere og ødelagte bunkere. Vi slutter  dagen af med at aflægge besøg på et af de  destillerier, hvor man fremstiller den berømte Calvados, en af Normandiets specialiteter.

 

Onsdag den 10/3:

Morgenmad på hotellet.

Kl.9 kører vi mod Paris (215 km) og når ved middagstid frem til næste stop, Versailles-slottet. Vi ser det imponerende barokke bygningsværk, bl.a. den berømte spejlsal. Derpå er der gåtur i parken – husk sko til formålet.  Vi ser først den barokke have, der ligger umiddelbart op ad slottet og går videre til dronning Marie Antoinettes have anlagt i engelsk havestil.

Hen på eftermiddagen fortsætter vi til Paris og indkvarterer os på Fiat Hôtel i Montmartre-kvarteret. Hvis der er ønske om det, kan vi prøve at finde et spisested, hvor vi alle kan spise til aften sammen

 

Torsdag den 11/3:

Morgenmad på hotellet.

Kl.9 kører vi i bus på sightseeing til flg. seværdigheder:

 1. Den nye Triumfbue – vi stiger af bussen og ser nærmere på La Dèfense-kvarteret og triumfbuen
 2. Den gamle Triumfbue – vi ser den fra bussen ved Place de Gaulle
 3. Eiffeltårnet – står af ved Trocadéro og senere ved selve tårnet for et kort kig.
 4. Langs Seinen til Musée d’Orsay (m.bl.a. impressionist-samlingen) – vi bruger 2-3 timer på museet
 5. Hôtel des Invalides m.Napoleons grav – ser gravpladsen orienteres om det historiske omkring Napoleon
 6. Notre Dame-kirken – vi bruger noget tid på at se på kirken indefra
 7. Bastille-pladsen med Paris’ nye opera – ser fra bussen
 8. Centre Beaubourg også kaldet Pompidou-centret – ser fra bussen
 9. Louvre-museet med glaspyramiden  - vi besøger museet og ser nogle af de kendteste kunstværker
 10. Place de la Concorde, hvor guillotinen huggede hovedet af folk under revolutionen – ses fra bussen
 11. Champs Élysées – ser fra bussen
 12. Tilbage til Montmartre

 

 

Om aftenen kan vi, hvis det er muligt , kigge ind til midnatsmessen i Sacre Coeur-kirken på Montmartre. Det er meget stemningsfuldt.

 

Fredag den 12/3:

Morgenmad på hotellet.

Kl. 9 tager vi samlet af sted i ”Amélis fodspor”. Vi foreslår, at hele klassen ser filmen ”Amélie de Montmartre” i bussen på strækningen fra Danmark den første aften på turen.

Vi prøver at se nogle af de steder, hvor handlingen udspiller sig: Caféen ”Tout va Mieux”, der er blevet berømt efter filmen,  tivoliet ”La Foire du Trône”, udkigspunktet  på Montmartre m.m.

Derefter foreslår vi, at resten af dagen er til fri udfoldelse. Nogle kan se steder, som de ikke fik set dagen før, udforske de parisiske modehuse eller på anden måde udforske ”byernes by”. Vi vil være behjælpelige i den udstrækning, det er muligt.

 

Sidst på dagen siger vi farvel til Paris fra det flotte udsigtspunkt på trapperne på Montmartre. Vi stiger på bussen og kører mod Danmark

 

Lørdag den 13/3:

Vi ankommer til HAG sidst på formiddagen.

 

                                            ----------------------------------------------

 

Selv om I har adresserne på hotellerne, følger de her igen:

 

Etap Hôtel Caen Mondeville, Route de Paris,

ZA Henri Spriet RN 13, 14120 Mondeville

Tel. fra DK: 0033 892680753

 

Fiat Hôtel, 36 rue de Douai, 75009 Paris,

Tel. fra DK: 0033 145263602