På rejse i fransk

 

  1. Introduktion. Vi har valgt en studietur til Marseille for 2g frB. Formålet med studieturen er at præsentere eleverne for byens historie, befolkning, seværdigheder, kultur og sprog. Eleverne skal søge alle de nødvendige oplysninger ud fra websteder valgt af læreren. Inden eleverne sendes ud på nettet, introduceres forløbet kort af læreren på klassen. Det samlede timeforbrug anslås til ca. 12 timer.

 

  1. Arbejdsformer. Eleverne arbejder parvis i datalokalet, hvor de besvarer de stillede opgaver med de anviste links. Under studieturen skal alle eleverne skrive dagbogsnotater. Disse notater skal danne grundlag for en stor skriftlig aflevering, der skal indeholde et sammenhængende resumé af studieturen med fokus på befolkningen og byens seværdigheder. Opgaven afleveres i elektronisk form og lægges ind i klassens konference.

 

Eleverne er inden arbejdet med studieturen blevet præsenteret for de almindeligste søgefunktioner og har fået udleveret en kortfattet arbejdsseddel til PowerPoint.

 

  1. Elevfremlæggelser. Ud fra elevernes valgte sites under ”Visite de Marseille” + Château d’If danner læreren x antal grupper, som hver især præsenterer deres site på fransk i et Power Point program.

 

I forbindelse med ”les peintres” deles klassen i 2 grupper, hvor hver gruppe præsenterer deres to malerier i PowerPoint, mens den anden gruppe arbejder med digtet af Catherine Escarras. De skal gøre rede for digtets indhold og analysere det i hovedtræk, således at de kan fremlægge det i klassen den følgende time.

 

Med hensyn til det kulinariske, skal eleverne efter studieturen indgå i et samarbejde med skolens kantine. Dvs. de skal præsentere en oversættelse af opskrifterne for kantinepersonalet med henblik på senere servering i en frokostpause og til en forældreaften, hvor de i PowerPoint præsenterer diverse seværdigheder fra Marseille for forældrene.

 

D.     IT og traditionel klasseundervisning. Internettet giver en meget bred vifte af søgemuligheder i forbindelse med en studietur i forhold til en traditionel videnstilegnelse på klassen. Det meget store billedmateriale er i høj grad med til at fange elevernes interesse og motivere dem til at søge yderligere informationer inden for det givne emne. IT sikrer et højere aktivitetsniveau, og eleverne kan i en vis udstrækning arbejde i eget tempo.

 

E.      Der evalueres sideløbende med de mundtlige præstationer, og den store skriftlige opgave rettes og kommenteres på sædvanlig vis. Endelig sluttes hele projektet, som nævnt, af med en forældreaften. Eleverne evaluerer via spørgeskema både forberedelsen til studieturen, selve turen og forældreaftenen.

 

 

Tilbage til Marseille-siden