Bente Kancir, Kirsten Wernberg-Møller, Jytte Bruun                  Maj 2003

 

 

MODULOPGAVE I FRANSK.

FRANSK LITTERATURUNDERVISNING MED INTERNET.

se webstedet

 

 

Vi har i denne opgave valgt at beskæftige os med dels en litterær tekst, nemlig et uddrag fra Victor Hugo’s Les Misérables dels en sagprosatekst, et uddrag fra Veronique Vasseurs bog Medecin-chef à la Santé, som udkom første gang i 2000.

Begge tekster er at finde på nettet.

 

Det vil sige, at vi skal sende eleverne på nettet. Vi skal derfor gøre os de samme overvejelser som i forbindelse med alle andre aktiviteter, vi sætter elever/kursister i gang med. Vi skal vurdere, i hvor høj en grad aktiviteten skal være styret eller bunden. Da teksterne ligger i den sprogligt svære ende, vil de kun være egnede til A niveau, hvor eleverne/kursisterne har de sproglige forudsætninger i orden.

Foruden de sproglige forudsætninger skal også nogle IT kompetencer være til stede.

Vi har valgt en til en vis grad bunden aktivitet med henvisninger til udvalgte Internetadresser, dvs., at lærerens hjælp er ret betragtelig.

 

Projektet afsluttes med en opgave fra et af Les Misérables’ kapitler. Vi er ganske klar over, at opgaven er længere og sværere end de normale eksamensopgaver, men det er tanken, at vi vil bruge et par lektioner til at hjælpe eleverne i gang med opgaven.

 

 

LÆRINGSMÅL:

 

1.     At læse tekster som i enhver normal klasseundervisning, men også sagprosatekster, som nok er en lidt forsømt genre i fransk

2.     At øge elevernes/kursisternes kendskab til Internettets muligheder

3.     At give dem en AHA oplevelse, når de finder ud af, hvor megen information, de faktisk kan finde her, ja selv litterære tekster. Dette skal understøtte brugen af nettet til den større skriftlige opgave.

4.     At give eleverne/kursisterne et redskab til videreudvikling, evt. til brug i andre fag. Her tænkes på brugen af elektronisk ordbog og etableringen af gloselister til teksterne, plus selvfølgelig evnen til at navigere rundt på nettet i en nogenlunde grad. 

 

 

 

ORGANISERING:

 

Arbejdet udføres som gruppearbejde. Der dannes grupper med max. 4 i hver. Grupperne etableres, så der er mindst én Internetkyndig i hver gruppe. Denne gøres ansvarlig for at lægge gruppens indlæg ud på den nyhedsgruppe, der benyttes.

 

Sted: EDB lokalet eller studieværkstedet. En kort introduktion til brugbare søgemaskiner på nettet kunne indlede emnet.

 

En del af arbejdet foregår med lærertilstedeværelse, en del som hjemmearbejde (på skolen). Selvfølgelig kan arbejdet også foregå som hjemmearbejde, men det forudsætter netopkobling, hvilket vi ikke kan forvente, alle har.

 

 

PÆDAGOGIK:

 

Det er vores opfattelse, at brugen af IT motiverer og stimulerer, fordi arbejdet ved skærmen bevirker, at det bliver mere overskueligt at arbejde sammen parvis eller i mindre grupper – overskueligheden af produktet øges.

 

Elevopgaver ligger på websiderne.

Links til de to tekster ligger på websiderne.

Det samme gør instruks om brug af ordbøger, eksempel og nyhedsgruppe.

 

 

 EVALUERING.

 

Vores evaluering er udformet som en eksamenslignende opgave. Vi har tænkt os at stille den ved projektets afslutning. Hertil kommer en skriftlig evaluering af elevernes vurdering af forløbet med elektronisk tekstlæsning.

 

 

 

 


 

Bilag 1

 

Evaluering af fransk litteraturundervisning

 

 

01)  Hvordan var dine IT-kundskaber ved begyndelsen af forløbet om ”la misère”?

      

       Meget gode                Gode                Middelgode           Mindre gode          Dårlige

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

02)  Fik du under forløbet udvidet dine IT-kundskaber?

 

       Ja           Nej                Ved ikke

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

03)  Hvordan fungerede websiderne?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde  godt               Dårligt

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

04)  Hvordan læste du teksterne?

 

       Kun på skærmen        Både på skærm og i udprint                   Kun i udprint

 

       Kommentar:               

 

  

 

 

 

 

05)  Hvad synes du om elektronisk tekstlæsning/elektronisk tekstgennemgang?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde godt               Ikke godt

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

06)  Hvordan fungerede gruppearbejdet i forbindelse med IT?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde godt               Dårligt

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

07)  Hvad synes du om at arbejde i en nyhedsgruppe?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde godt               Ikke godt

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

08)  Hvad synes du om de to tekstuddrag:

 

       a)  Hugo, Les Misérables?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde godt               Ikke godt

 

       Kommentar:

 

  

 

 

 

 

 

       b) Vasseur, Médecin-chef à la Santé?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde godt               Ikke godt

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

09)  Hvordan er dit samlede udbytte af forløbet?

 

       Meget godt                 Godt              Nogenlunde godt               Dårligt

 

       Kommentar:

 

 

 

 

 

10)  Hvordan vurderer du lærerens indsats med hensyn til

 

       a) Styring?

 

       For meget                    Passende                            For lidt

 

 

       b) Mængden af hjælp?

 

       For stor                       Passende                            For lidt

 

 

 

 

 

11)  Andre kommentarer?

 

 

 

 


Index