INTRODUKTION

 

 

Mål  & midler

Når man lytter til den teoretisk-pædagogiske debat, til Giddens og Ziehe m.fl., er devisen den samme: undervisningen skal være spændende, varieret og aktuel. Det er hele tre ting – det er næsten for meget – men ikke desto mindre er det det jeg til dagligt prøver at gøre i min undervisning – også når det gælder den skriftlige dimension.

Midlerne – det er så det jeg vil komme ind på i det følgende – mulighederne er legio, men jeg vil på nogle af de ting, som jeg synes giver en spændende, varieret, aktuel og udfordrende undervisning i skriftligt fransk.

PS:

Antal skriftlige opgaver – jf. Bekendtgørelsen www.uvm.dk/lov/bek/1999 § 6.1.3-4 og § 3.1.3.

Omlægning af skriftligt arbejde – mindst 10 %, jf. Bekendtgørelsen § 8.

Undervisningsvejledningen giver gode råd – læs selv på www.uvm.dk/gymnasie/almen/vejledninger/undervisgym/fransk.htm.

Årsplanlægning – noget forhåbentlig alle skoler laver, hvis ikke, så sørg for at klasselæreren får fordelt alle fagenes opgaver jævnt over året.

 


Index