Fransk litteraturundervisning med internet

Lisbet Kjeldsen - Ole Hjølund Pedersen / Fredericia Amtsgymnasium

 

1) Webside:

Udgangpunktet for arbejdet bliver en webside , hvorfra der vil være links til

a) Teksten "Junior"

b) Gavalda-interview

c) Gavalda-portrait

d) Debatforum ("Ciao")

e) Arbejdsopgaver

 

2) Pædagogiske overvejelser over tekstvalg, niveau og gloseringsgrad:

Det er meget sjældent, at fransk litteratur anmeldes i danske aviser og tv (en enkelt film kan fra tid til anden snige sig ind). Med Anna Gavalda forholder det sig dog anderledes. Hendes novellesamling "Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part" blev anmeldt også i Danmark, og fx Signe Lindskov Hansen fra Information taler om hendes lighed med Sonnergaard: http://www.information.dk/ . Også DR2´s litterære magasin "Bestseller" har haft et interview med Gavalda: www.dr.dk/bestseller . Her er tale om en ung kvindelig forfatter, der både taler og skriver i et moderne, nutidigt sprog, som umiddelbart appelerer også til danske unge. Anmeldelsen og interviewet kan være optakt til det franske forløb.

Vi har valgt novellen Junior (fra "Je voudrais..") som hovedtekst: http://www.lire.fr/extrait.asp/idC=34040/idTC=13/idR=202/idG=3

Novellen er meget morsom (omtales i Informations anmeldelse), men ikke helt nem, så vi forestiller os, at den skal læses i 3g fransk højniveau., som er en computerklasse med gode it-kundskaber. Gloseringen skal være rimelig tæt, da vi ikke mener, eleverne skal spilde tiden med at finde gloser. Men omvendt skal der være plads til, at den enkelte elev kan tilføje gloser og således lave sin egen individuelle gloseliste. Inden undervisningen går i gang, skal vi undersøge forfatterrettighederne til novellen, som optræder i næsten hele sin længe på webstedet.

Som sekundær tekst skal klassen læse et interview med Anna Gavalda, hvor hun taler om at være forfatter: http://perso.wanadoo.fr/calounet/interview/gavalda.htm#top .

Interviewet er morsomt og veldrejet og kan også bruges i forbindelse med en større skriftlig opgave i både fransk og dansk. Her behøver gloseringsgraden ikke være så tæt - teksten er lettere end den litterære tekst og kan fx læses ekstensivt.

Som supplerende tekst har vi valgt en kort biografi, som fortæller om Gavaldas baggrund og viser, at det var et tilfælde, at hun blev forfatter: http://perso.wanadoo.fr/calounet/biographies/gavalda_biographie.htm

Denne tekst er gloseret på samme måde som "Junior".

 

3) Gloselister:

Teksterne oprettes på en webside, og læreren laver gloser, der står i en spalte ved siden af (se websider). Realkommentarer o.lgn. gives så vidt muligt ved hjælp af links direkte fra teksten.

På e-drevet ligger lærerens gloser også, og her kan eleven tilføje egne gloser. Eleverne er fortrolige med brug af e-ordbog.

 

4) Produktkrav:

Udover det traditionelle arbejde med teksten (sproglige øvelser, oplæsning og samtale)

vil vi stille følgende krav til grupperne (vi forestiller os grupper på 3 personer om en maskine i skolens computerklasse):

 

 • Alle grupperne skal læse 2-3 indlæg i "Ciao" og selv producere et kort indlæg om "Junior": http://ciao.fr/product.php/ProduktId/72808/Start/0
 • Hver gruppe får på skift 1-3 links til dagens lektie i forbindelse med tekstlæsningen (se ovenfor). Disse links skal de undersøge, fremvise (via projector som findes i klasseværelset) og kommentere på fransk for de andre grupper.

  Sproglige/grammatiske opgaver - som læreren har lavet - til hver lektion (se"opgaver"). Nogle besvarelser lægges i gruppemapperne på e-drevet og kommenteres elektronisk af læreren, andre er en kontrol af læseforståelse og andre opgaver (stiløvelse) gennemgås i timen.

  Afslutningsvis laves en skriftlig eksamensopgave på baggrund af et uddrag af novellen. Denne besvarelse afleveres efter forløbets afslutning.

  Til sommereksamen 2001 i fransk på begge niveauer blev der brugt tekster af Anna Gavalda, og disse opgaver kan vi bruge i forbindelse med vores arbejde med forfatteren . Opgaverne kan evt scannes ind, så de kan nås via vores webside.

  Bruger vi en af disse opgaver (afhængigt af niveau), kan eleverne dog ikke skrive den større skriftlige opgave med denne tekst som primærlitteratur.

  ( I fransknoter 229 (sept. 2001) klager en gruppe fransklærere over, at teksterne ikke er litterære nok, hvorimod fagkonsulenterne godt kan se Gavaldas kvaliteter)

   

  5) Evaluering:

  På baggrund af ovenstående produktkrav evalueres forløbet (som har strakt sig over 6-8 lektioner).

  Læreren skal evaluere, om arbejdet med en tekst på nettet er en gevinst i forhold til almindelig traditionel tekstlæsning (papirkopier), om denne form i virkeligheden bliver en variant, hvortil der er tilsat lidt krydderier.

  Derfor skal eleverne (og læreren) vurdere, om arbejdet med (3) tekster fra nettet, links ud i verden og den samlede præsentation af forløbet har været mere motiverende. Links til internettet skulle gerne give eleverne en oplevelse af virkelighed, "nutid" og "liv", som papirkopier nok ikke kan. At skulle skrive egne indlæg til "Ciao" vil nok få mange til at give den en ekstra tand.

  Jo, der skal nok blive en god skriftlig aflevering om Gavalda-teksterne, som læreren med kritisk og kærlig hånd evaluerer som sædvanlig (nok ikke elektronisk).

   

  6) Den større skriftlige opgave:

  Arbejdet med Gavaldas novelle "Junior" kunne let danne udgangspunkt for den større skriftlige opgave i fransk:

  En analyse af to eller tre andre noveller fra "Je voudrais", som temamæssigt falder sammen med "Junior".

  En undersøgelse af Gavaldas skrivestil på baggrund af udvalgte noveller fra "Je voudrais.."Her kunne følgende artikel inddrages :

  http://www.lire.fr/portrait.asp/idC=39446/idTC=5/idR=201/idG=

  En sammenlignende analyse af Gavalda og andre moderne franske tekster. Her kunne Jeanet Ulrikkeholms novelleantologi "Lis - et tais-toi" (2002) bruges.

  Også i forbindelse med den større skriftlige opgave i andre fag vil eleverne kunne bruge Gavalda:

  Dansk. Sammenligne Gavalda med Sonnergaard, som skriver i samme realismeform og stil. Deres arbejdsmetode er tilsyneladende den samme. Fx. kan man her inddrage interviews med Sonnergaard og Gavalda.

  Engelsk: Inddrage Gavalda i arbejdet med Hemmingway eller Carver.

  Film og medier: Inddrage "Junior" i en analyse af "Pulp fiction".

  Arbejdet med Gavalda kan med andre ord lægge op til, at fransk ikke blot er et lille eksklusivt sprogfag, men kan supplere de andre fag eleverne har i gymnasiet.

  Et konkret eksempel:

  Område: Anna Gavalda.

  Titel:

  Giv en kort præsentation af Anna Gavalda og hendes forfatterskab.

  Dernæst ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af "Permission" og "Clic-clac"med særligt henblik på hovedpersonernes selvopfattelse og forhold til omverdenen.

  Endelig ønskes en diskussion af novellesamlingens titel. I denne diskussion inddrages Anne-Marie Addas forsidebillede (Dilettante) og forsidebilledet til "J’ai lu"-udgaven.

  Primær litteratur:

  Anna Gavalda: "Je voudrais que quelqu´un m´attende quelque part" (Dilettante, 1999)

  "Permission" (pages 73 - 95), Clic-clac (pages 161 - 194)

   

  Vores overvejelser over opgavetitlen:

  Primærlitteraturen:

  En titel som denne kan bruges både til fortsætter/højniveau , hvor der ikke er noget normalsidekrav til primærlitteraturen og til begyndersprog/højniveau, hvor primærlitteraturen skal være på mindst 30 normalsider.

  Det redegørende niveau:

  Efter at have arbejdet med Gavalda på klassen kender eleven allerede en del til forfatterskabet.

  Forfatterskabet er endvidere overskueligt, da Gavalda ud over "Je voudrais.." kun har skrevet en enkelt roman. Begge værkerne findes endvidere på dansk.

  På fortsætterniveauet kræves det, at sekundærlitteraturen er på fransk. Her kan eleven bruge vores hjemmeside til at finde artikler og selv lede videre på nettet.

  På begyndersprog/højniveau kræves det ikke, at sekundærlitteraturen er på fransk, og eleven kan via fx Polinfo finde fine anmeldelser og præsentationer af Gavalda på dansk.

  Den analyserende del:

  De to noveller har mange fællestræk: Forholdet til kvinder, forholdet til søskende, hovedpersonen er jeg-fortæller. Analysen kan derfor blive fokuseret.

   

  Den perspektiverende del:

  I denne del af opgaven kan eleven bl.a inddrage "Junior", som er læst på klassen, da en sådan tekst gerne må inddrages som sekundærlitteratur.

  Novellesamlingens titel "Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part" optræder som replik i "Permission", og eleven kan her gøre sig nogle tanker over, hvordan denne replik kan være dækkende for hele novellesamlingen.

  De to forsidebilleder (Dilettante / J’ai lu), som jo også er fortolkninger af titlen, findes begge på vores webside, så her er altså ikke problemer med at skaffe dem frem - hverken til eleven eller til censor. De kommer frem i stort format ved at klikke på et af dem ( beskriv, kommenter, to forskellige synsvinkler, læserens forventninger, osv.).

   

  7) Tidsplan:

  Vi vil varme op med Bestseller-interviewet fra DR 2 og anmeldelsen i "Information". Ellers ligger tidsplanen på startsiden, så elelven hurtigt kan se "lektien til i morgen" og også eventuelle særlige opgaver (links) til den pågældende gruppe. Vi har på Fredericia Amtsgymnasium 95-minutters lektioner, men det er alligevel måske lidt optimistisk med "kun" 6 lektioner.


  Index