I denne IT-opgave i faget fransk vil jeg beskæftige mig med emnet : datid i det franske sprog.

 

Målgruppen er et begynderhøjniveauhold, som skal lære om brugen af de 3 datider på fransk: l’imparfait, le passé composé og le passé simple

 

Datid i det franske sprog er ret komplekst og erfaringsmæssigt vanskeligt stof at formidle til eleverne på en måde, så de ikke blot får en gennemgang af noget, der forbliver abstrakt og måske utilgængeligt, men sådan at grammatikstoffet gøres tilgængeligt - også for de lidt svagere elever.

Hvis stoffet bundfælder sig hos (så mange af) eleverne (som muligt) er lykken gjort for lærer og elever – i hvert fald hvad angår dette aspekt af franskundervisningen.

 

I min strategi indgår (ikke overraskende!) IT som hjælpemiddel og værktøj.

 

Jeg har valgt i den første gennemgang af fransk datid, dvs. forholdet mellem de 3 franske datider: l’imparfait, le passé composé og le passé simple, at anvende en ppt.

 

Powerpointpræsentationen skal med størst mulig gennemslagskraft give eleverne et første indtryk af datidernes anvendelse. Jeg har derfor valgt at koncentrere mig om det absolut nødvendigste, det helt centrale. Alt det mere komplicerede må komme på et senere tidspunkt.

Hvis eleverne gennem denne ppt forstår de grundlæggende forskelle, er meget opnået.

 

Når jeg har valgt ppt skyldes det følgende årsager:

 

·        Den gode ppt er æstetisk set en fornøjelse, som bidrager til at fange elevernes interesse

·        Ppt tvinger underviseren til skabe et klart fokus og til at være strategisk i sin fremlæggelse

·        Eleverne får en klar og enkel fremstilling af noget komplekst i en overskuelig form. De store letlæselige bogstaver, farver, de korte enkle sætninger, de illustrative eksempler – alt sammen bidrager til forståelsen

·        Læreren , der ligesom alle lærerne i Ringkøbing Amt har en bærbar computer, får den fordel at kunne have front mod eleverne, dvs. han/hun kan følge virkningen af ppt gennemgangen. Således vil læreren hurtigt opfatte, når leverne har problemer med at forstå stoffet og kan derfor uddybe, vende tilbage osv.

·        Læreren kan genanvende ppt og kan målrette den ganske nemt til lige den elevgruppe, der skal lære om emnet

·        Alt sammen ting som det er vanskeligt at nå med kridt og tavle

 

 

Efter den indledende ppt- gennemgang vil jeg bede eleverne om at læse og lære afsnittet om fransk datid i deres grammatikbog.

Herefter kommer så det praktiske arbejde med datid. Dette kan gribes an på et utal af måder. Jeg har valgt følgende fremgangsmåde :

 

  1. besvarelse af skriflige øvelser indsættelses- og oversættelsesøvelser fra udleverede bøger eller udl. papirer, der går fra det lette til det sværere afhængigt af elevernes kapacitet.
  2. Opgaver læreren udarbejder, som lægges ind på franskholdets drev, således at de kan arbejde dermed ved skolens computere eller derhjemme. Når opgaverne er besvarede, sendes de til mig på intranettet.

Jeg påpeger fejl vha. Words rettesystem og sender besvarelsen retur til fornyet bearbejdelse etc. Dette gør det muligt for eleverne at arbejde selvstændigt, i grupper, på skolen, derhjemme ellerandetsteds.

 

 

Læreren kunne f.eks. vælge et afsnit fra en roman eller novelle, fjerne datiderne, skrive verbet der skal indsættes i infinitiv i en parentes og bede eleverne om at indsætte den rette datid. Der er ingen ende på mulighederne…

  1. Endelig vil jeg sætte eleverne til at arbejde med en eller flere af de gram.-sites, der allerede ligger tilgængeligt på nettet.

 

  Hvis man på Google søger under : imparfait passé composé får man ikke mindre end 17.400 hits! Det synes at være et grammatisk problem, som optager mange fransklærere rundt om i verden. Jeg har af gode grunde ikke undersøgt dem alle  men har valgt 3 eksempler på, hvad der ligger af gode sager på nettet om emnet.

 

Jeg har valgt kun at beskæftige mig med de interaktive sider med øvelser, hvor eleverne får umiddelbar respons på deres besvarelser.

Eleverne kan således med det samme få at vide hvilke øvelser de løste korrekt og i hvilke de begik fejl. Herefter kan de så løse opverne, indtil de ikke begår fejl.

 

  Jeg har valgt følgende websites:

·        http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/clark.htm

Historien er om en af eleverne kendt fiktiv person, Superman, hvilket sikkert vil være populært ikke mindst blandt drengene.

 Eleverne skal vælge mellem l’imparfait og le passé composé, som står bøjet og det hele i en parentes.

Ved at klikke på en af de to former, får eleverne, på fransk, at vide , dels om det er den korrekte tid, dels hvorfor det skal være denne tempus.

Alt i alt en god appetitvækker, som ikke bør volde eleverne de store vanskeligheder.

·        www.swarthmore.edu/Humanities/gmoskos1/interexercice/pcomposeq.htm

I denne øvelse skal eleverne sætte verbet, der står i parentesen både i den rette tid, imparfait eller passé composé, og i den rette person.

Når hele øvelsen er besvaret, skal der trykkes på ”Vérifiez”-knappen, og man får så at vide, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Det er således ikke muligt løbende at sikre sig, at man ikke har begået fejl. Det synes jeg er en svaghed.

Øvelsen er ret nem, og dækker de vigtigste aspekter i problematikken.

 

 

·        http://fransk.acnord.dk

Denne web-site rummer 3 fine øvelser med imparfait/passé composé problematikken.

De 2 første øvelser er korte og forholdsvis nemme, og den 3. en del længere og lidt sværere.

Sværhedsgraden er noget større end på de to første sites. Det ville have været en god idé med en gloseliste, så eleverne ikke skal gøre for mange distaherende opslag i ordbøgerne.

Ellers er det nogle gode øvelser, hvor eleverne kan kontrollere, om de har besvaret korrekt for hvert verbum de sætter ind. Hvis det er rigtigt erstattes parentesen med verbet i infinitiv med den korrekte form med fed skrift- glimrende. Endeligt kan eleverne efter at have løst hele opgave få en procent på de korrekt besvarede øvelser.

 

Alt i alt 3 gode muligheder for eleverne til at øve sig i brugen af  imparfait og passé composé.

Der åbner sig store muligheder for læreren for at variere undervisningen i fransk grammatik vha. internettet.

 

Bo Bojsen  Silkeborg d. 13/10 03