Jette Overbeck VAG, Dorthe Wolff & Søren Kolte BG

På rejse i fransk

En virtuel studietur til Bruxelles

Baggrund og formål:

Ideen til opgaven udspringer af, at Bjerringbro Gymnasium her i april måned var på en såkaldt ”totalskolerejse” til Bruxelles. Det har vi efterhånden gjort i en årrække hvert 3. år, så alle elever prøver sådan en tur. Da vi kun har ca. 270 elever, kan det faktisk lade sig gøre at tage af sted alle sammen på en gang.

Det er altså oplagt at arbejde med Bruxelles i faget fransk og det kan gøres på flere måder. Vi kunne have valgt at køre projektet inden turen som en introduktion og appetitvækker. På den måde ville projektet have været et redskab for skolerejsen.

I stedet har vi valgt at køre projektet efter turen, således at turen er blevet et redskab for faget fransk, forstået på den måde, at eleverne har et forhåndskendskab til de opgaver, de skal forholde sig til. De er mere eller mindre på hjemmebane og motivationen er stor – de har nemlig haft en virkelig fin tur!

Vi kunne have valgt at køre projektet i et ”godt fortsætter højniveauhold,” og have ladet som om de kunne boltre sig frit på franske sites og have løst omfattende opgaver, men da sådanne hold desværre er sjældne (i al fald på BG) synes vi, det kunne være interessant at prøve, hvad vi kunne få ud af et fransk IT-projekt i en mere sandsynlig situation: Vi prøver at køre projektet i 2g, begynderfransk. Holdet er på 16 elever. Der er både sproglige og matematikere. Det er en sød og positiv klasse, men de er mildt sagt ikke særligt stærke rent sprogligt. Rent IT-mæssigt er de ganske godt med: Alle har gennemgået BG's egen udgave af Pc-kørekort og er fortrolige med de gængse rutiner. En stor del af eleverne er nået langt videre end det, men det gælder for dem som for så mange andre i den alder: De skal piskes til at gå i dybden med de ting, de finder på nettet og de skal have skærpet deres kildekritiske sans.

Internetsider på fransk vil ingen i klassen formentlig vove sig ind på frivilligt – forståeligt nok, deres sproglige niveau taget i betragtning. Hovedformålet med dette forløb er at udpege nogle forholdsvis få, overkommelige steder for dem og give dem nogle små, overkommelige opgaver. Vi håber på, at deres forskrækkelse er blevet mindre og deres motivation større af, at de rent fysisk har besøgt de pågældende steder. Projektet vil formentlig også fungere som repetition og opsamling af selve studieturen.

Den frankofone verden er jo desværre ikke meget inde i vore elevers bevidsthed, dels pga. den massive angloamerikanske påvirkning (”kultur”imperialisme) dels fordi vores elever fravælger/ignorerer alt andet, hvis de kan komme til det – det gælder også på Internettet. Tilbage står så de stereotype forestillinger om, at franskmændene er arrogante og besværlige i EU, franske film er mærkelige og fransk musik er helt ude i hampen (fransklæreren skulle nok have valgt noget andet end ”Indochine” og ”Les Négresses Vertes!) Når en klasse nu for en gangs skyld har fået sat ”kød og blod” på en frankofon lokalitet, er blevet behandlet venligt og imødekommende og har haft en rigtig god oplevelse, ja så må det da være oplagt at følge op på det i håbet om, at et par fordomme bliver afkræftet og et par døre til en anden kultur og et andet sprog bliver lukket op. Mange selv sprogligt svage elever oplevede jo at det faktisk godt kan lade sig gøre at kommunikere på fransk, samt at det ikke er alle steder, man kan klare sig med engelsk.

Introduktion og organisering af forløbet:

Forløbet tænkes afviklet over 8 lektioner. Eleverne inddeles i 4-mandsgrupper. I første time introduceres forløbets hjemmeside. (Denne kan ligge enten lokalt på undervisningsnettet eller ”i luften” sammen med BG's hjemmeside.) Desuden præciserer vi de mundtlige og skriftlige produktkrav. Vi kunne evt. også vise nogle af de hjemmesider, der omhandler Bruxelles, men gør det næppe da der i de fleste tilfælde er mulighed for at vælge engelske udgaver. De links, vi giver på hjemmesiden peger direkte på fransksprogede sider! Men vi vil helt sikkert præsentere søgemaskinen www.google.be (findes både på fransk og flamsk.) og opfordre eleverne til at prøve den.

Vi præsenterer og gennemgår desuden siden ”Une carte postale virtuelle” og kigger lige sammen på ”Le soir” og opfordrer til at man i det mindste prøver at læse dagens overskrifter.

Projektforløb og produktkrav:

Eleverne arbejder sammen 4 og 4. De kan således hjælpe og støtte hinanden og også i et vist omfang uddelegere opgaverne.

Første lektion går som sagt med introduktion og de sidste 2 lektioner bruges til mundtlig fremlæggelse.

·Efter hver lektion skrives der dagbog på web-siden: projektrapportering. (Dette foregår i formularfelter og kræver, at siden ligger på en server med FP server-extensions) Eleverne er bekendt med dagbogsskrivning fra projektarbejde. Vi mener, det er gavnligt at de tvinges til at reflektere over og kort formulere, hvad det egentligt er, de har lavet.

·Mindst to gange under projektet skal de respektive grupper finde vejrudsigten i en Bruxelles-avis og på fransk beskrive dagens vejr. Dette gøres på en anden formularfeltside.

·På hjemmesiden er der link til et kort over Bruxelles. Hver gruppe får en finde-vej-øvelse, hvor de skal beskrive, hvordan man kommer fra en lokalitet til en anden. Produktkrav: Mundtlig fremlæggelse (parvis) de sidste to timer med kortet på storskærmen.

·Hjemmesiden har links til nogle af de seværdigheder, eleverne har besøgt i byen. Hver gruppe vælger en seværdighed og sender et elektronisk postkort derfra til læreren.

·Der linkes til en billedbase, hvor vi samler elevers og læreres digitalbilleder fra Bruxelles. De behøver ikke nødvendigvis at være af hist/kulturel betydning – det kunne også være fotos af elever/lærere i pudsige/interessante situationer. Hver gruppe vælger mindst et billede og forbereder et mundtligt indslag om det. På fremlæggelsesdagen tager vi projektoren med i lokalet og viser billederne mens eleverne fortæller på fransk.

·Det indskærpes, at alle elever skal sige noget af en vis varighed under den mundtlige fremlæggelse.

·Skriftligt produkt: Her får alle grupper den samme opgave:
Le journal de Bruxelles: Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait le soir?(!) Quelle est votre impression de Bruxelles?
Opgaven skal fylde 200-300 ord (ideelt set, nogle vil få meget svært ved det.) Den skrives i StarOffice-dokument og gemmes i holdets directory på undervisningsserveren. Det indskærpes naturligvis, at filerne skal hedde Gruppe1, grupp2 etc. så de ikke alle kalder den ”journal” og kommer til at overskrive andres dokument. Læreren retter så hurtigt som muligt og gennemgår opgaverne for klassen sidst i forløbet. Hvis der er tid, kunne læreren også i første omgang kursivere steder i teksten, der skal rettes og lade grupperne kigge på det en gang til.

·En ekstra øvelse til grupper, der har tid tilovers: (Vi tror det næppe!) Der laves links til nogle undersider omhandlende nogle af de seværdigheder, de har set. Siderne udmærker sig ved at være korte, nogenlunde spr. overkommelige samt omhandle stof, der er eleverne bekendt. Der vælges en af disse sider som oversættes. Siden findes frem på fremlæggelsesdagen (videokanon) og gruppen oversætter mundtligt for hele klassen.
Evaluering:

Straks efter forløbet laver vi en mundtlig evaluering. (Højst en lektion.) Vi ønsker først og fremmest at få at vide, hvad de syntes om arbejdsformen, om de evt. kunne finde på at bruge Internettet i fransk øjemed fremover, om de syntes det sproglige udbytte har været rimeligt.

Vi har prøvet dette før, og det ender næsten altid med en ret unuanceret diskussion for eller imod IT i undervisningen. Nogle er automatisk fanatiske modstandere (ofte de aktive, dygtige elever) mens andre er for – om ikke andet så fordi det giver afveksling i undervisningen, men der er sjældent ret mange saglige argumenter i luften. Der tegner sig dog en tendens til at eleverne gerne vil arbejde med IT, bare det ikke er for ofte og forudsat, at det er relevant for stoffet og ikke bare fordi ”nu har læreren været på kursus igen.”

De tider er forbi, hvor vore elever jublede over at få lov til at bøje être på en sort dos-skærm. Der findes stadig teknik-fascinerede elever og lærere, hvis hovedmotivation er, at der er kommet nyt programmel eller nye teknologiske muligheder, men vi mener, at vi som undervisere er nødt til at lære at beherske teknologien i en sådan grad at vi hverken frygter den eller gør knæfald for den. Vi skal lære at tæmme den og så bruge den (behersket) der, hvor den virkelig kan gøre nytte som et ganske almindeligt hjælpemiddel.

Hjemmesiden:

Hjemmesiden kan ses på adressen:

http://members.tripod.com/kolte1/

Dette er et gratis web-sted med Front Page Server-extensions, som kræves, hvis man f. eks. vil bruge formularfelter – ignorer venligst reklamebannerne. Ideelt set skulle siden ligge lokalt på skolens netværk, så bl. a. billeddatabasen var hurtigere tilgængelig. I denne udgave har vi droppet de ovennævnte ekstraopgaver (oversættelser fr-da) af tidsmæssige årsager.

Jette Overbeck Viborg Amtsgymnasium, Dorthe Wolff & Søren Kolte Bjerringbro Gymnasium


Index