Projekt: Forlagt undervisning 2004

af Karin Jacobsen og Marianne Kolding

(se websiderne)

 

1.      Baggrund

Synergiskolerne (et samarbejde mellem 10 mindre handelsskoler) har igennem mange år lagt et stort arbejde i et internationaliserings-program. Som et led i denne internationalisering har eleverne på HH 3.år mulighed for at deltage i 14 dages undervisning i enten Skotland, England, Tyskland, Frankrig eller Spanien. Undervisningen her har fokus på EU, og der undervises om dette på engelsk i alle landene. For eleverne der har valgt Frankrig og Spanien som rejsemål, er undervisningen delt mellem decideret sprogundervisning og lektioner i  EU-stof.

Destinationen i Frankrig er Montpellier, og eleverne skal som minimum have afsluttet fransk på C-niveau, så de er i stand til at begå sig på fransk

Vi vil i det følgende præsentere det forløb som franskeleverne på HH2.år skal igennem som en præsentation af rejsemålet Montpellier. Eleverne skal motiveres specielt til at rejse til Frankrig, idet mange af deres kammerater fra stamklasserne vælger Skotland eller England som rejsemål.

Vi er så heldige, at vi i foråret får en blokdag med vores franske valghold, så den vil vi bruge netop til dette forløb. Det er om foråret, de vælger deres rejsemål, og de rejser det kommende efterår.

 

2.    Formål

Formålet med dette projekt er at eleverne skal lave et områdestudium, så de lærer byen Montpellier, regionen Languedoc-Roussillon og departementet Hérault at kende. De oplever så forhåbentligt byen som et attraktivt rejsemål for deres forlagte undervisning på HH3.år. Erfaringen viser, at eleverne ved på forhånd at lære byen og området at kende får mere lyst til at besøge området og de seværdigheder som de har læst om på forhånd.

 

 

 

3.    Indhold

Vi forestiller os at forløbet skal strække sig over 8 lektioner à 60 minutter og at eleverne arbejder 2 og 2. Undervisningen strækker sig over 3 undervisningsdage med varierende antal fransktimer. Programmet er som følger (ses også omskrevet og oversat til fransk på websiden):

 

DAG 1

1. + 2. lektion

Eleverne skal i klassen introduceres til regionen og byen vha. nogle øvelser som er placeret på vores webside. Disse øvelser skal udføres vha. nogle websider, der er udpeget på forhånd, og spørgsmålene er tilpassede de udvalgte websider. Vi har på nuværende tidspunkt udformet 2 øvelser: en multiple-choice quiz som skal besvares bl.a. vha. regionen Languedoc-Roussillons hjemmeside  og en web-quest som skal besvares vha. byen Montpelliers officielle hjemmeside. Det er naturligvis meningen at der skal lægges flere øvelser ind her.

 

DAG 2

3. – 7. lektion

 

Fransk blokdag

1. – 4. lektion (kl. 8.05 – 12.45): udarbejdelse af power-point præsentationer

 5. lektion (12.55 . 14.10): fremlæggelse af præsentationer i plenum (ca. 7 grupper à 10 minutter)

DAG 3

8. lektion

Afrunding og evaluering

 

 

Franskeleverne skal rent praktisk udarbejde en power-point præsentation på fransk som skal fremlægges for de andre potentielle deltagere (franskeleverne på HH2.år). Kravene til indholdet af præsentationen er som følger:

 

Præsentationen skal indeholde:

-           kort over regionen/departementet med indplacering af Montpellier

-           historiske oplysninger om området og/eller byen

-           statistiske oplysninger i form af størrelse, indbyggertal etc.

-           omtale af særlige seværdigheder med inddragelse af billedmateriale

-           omtale af egnens erhvervsstruktur: hvilke kendte firmaer har slået sig ned i Languedoc-Roussillon?

-           kort præsentation af ét af disse firmaer

-           evt. andet, som kan være med til at give et indtryk af Languedoc-Roussillon, Hérault og specielt af byen Montpellier

Eleverne har formodentligt ingen forhåndskendskab til område og by, så for at hjælpe eleverne i gang med søgningen af relevante kilder har vi på forhånd lavet en liste med brugbare links som kan ses på hjemmesiden.

 

De it-faglige mål er, at eleverne viser, at de kan søge på Internet og orientere sig på fransksprogede hjemmesider og at de kan anvende power-point i praksis. Eleverne går på HH2.år og skal afslutte It-B ved deres sommer-eksamen, så der forudsættes kendskab til både power-point og søgestrategier på Internet.

 

Mht. evaluering af projektet, så sker der en evaluering fra underviserens side af hver enkel gruppe umiddelbart efter gruppens fremlæggelse. Elevernes udbytte af forløbet evalueres mundtligt i timen der følger efter blokdagen. Eleverne har så mulighed for lige at lade dagens arbejde lagre sig inden de vurderer udbyttet af arbejdet.

 

4. Inddragelse af mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed

Eleverne skal formulere sig skriftligt på dias og i noterne til dias’ene. Underviseren har mulighed for at hjælpe og korrigere i skriveprocessen da vi er sammen med klassen hele dagen.

Dét at tilegne sig viden fra franske web-steder øves specielt i dette forløb. Eleverne er i forvejen øvede i at hente informationer på franske internet-sider, men det er naturligvis en udfordring når de skal hente informationer som de selv skal bruge i deres egen fremstilling. De franske formuleringer skal vendes til mundret, fransk sprogbrug som kammeraterne også kan forstå.

Den mundtlige udtryksfærdighed bliver øvet i selve præsentationen, hvor også kompetencen i præsentationsteknik bliver trænet. Denne disciplin er jo vigtig både i den nuværende og kommende studieordning. Decideret samtaletræning bliver ikke trænet i dette forløb, men kan jo kobles på hvis forløbet bliver udvidet med tekster fra og om området.

 

 

 

5. Udbygning af projektet

Når eleverne kommer hjem fra Montpellier, kunne de få som opgave at skrive en stil med emnet: ”Des impressions de Montpellier”. Eleverne har fået så mange indtryk efter 14 dages ophold hos en fransk familie og efter fransk skolegang, at de med fordel kunne forsøge at gengive dem i en stil. Denne stil kunne også danne base for et oplæg på fransk til de kommende elever, der har mulighed for at vælge Montpellier som rejsemål for deres forlagte undervisning. Mange af eleverne har digitalkameraer med, og deres egne billeder vil jo kunne indsættes i en mundtlig såvel som skriftlig opgave.

Eleverne kan bl.a. hente hjælp via følgende links , som også er placeret på vores hjemmeside:

 

Région – département - ville

http://www.tourisme.fr/carte/france.htm

Kort over Frankrigs regioner og departementer

 

http://www.cr-languedocroussillon.fr/

Regionen Languedoc-Roussillon’s officielle hjemmeside. Her kan findes oplysninger om både regionens historie, regionens aktuelle situation og regionalrådets arbejde.

 

http://www.sunfrance.com/

 

Hjemmeside for regionen Languedoc-Roussillon’s turistråd. Her kan hentes oplysninger om alt af interesser for turister: logi, seværdigheder, områdets særpræg.

 

http://www.ot-herault.com/

 

Départementet Héraults hjemmeside. Giver mulighed for at klikke sig ind på de forskellige turistbureauers hjemmesider i departementet. Der kan hentes rigtig mange oplysninger om byer og seværdigheder.

 

http://www.ot-montpellier.fr/

 

Montpelliers turistbureaus officielle hjemmeside. Informationer om alt af turistmæssig interesse.

http://www.ville-montpellier.fr/index.php

Montpelliers officielle hjemmeside. Informationer om både histoire, kommunens aktuelle situation og turistattraktioner

 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/languedoc/home/home_page.asp

Frankrigs nationale statistik. Diverse statistikker, ofte sammenlignende regionerne imellem.

 

 

 

L’industrie et le commerce

http://www.lentreprise.com/regionreg/20.html

Hjemmeside der giver en oversigt over virksomhedstyper, deres omsætning og nettooverskud i Languedoc-Rousillon og dets departementer. Man kan klikke sig ind på forskellige sektorer og finde de største virksomheder indenfor disse. Her kan man blive ført videre til links til disse virksomheders hjemmesider.

 

http://www.royal-canin.com/

Hjemmeside for det franske hunde- og kattemadsfirma ”Royal Canin”

http://www.dyneff.com/fr/groupe/index.htm

Hjemmeside for den franske petrolvirksomhed ”Dyneff”

http://www.cemoi.fr/index.php

Hjemmeside for det franske chokolade-firma ”cemoi”

http://www.altrad.com/sites_html/site_fr/

Hjemmeside for det franske firma ”ALTRAD” som producerer og forhandler entreprenørmaskiner og -artikler