Michala Schaffalitzky de Muckadell/Elsebeth Dam

 

Fagmodulopgave i fransk

 

Målet med denne opgave er at udarbejde et projekt i faget fransk, som skal kunne forberede en sproglig 2. g til en studietur til Avignon., hvor de bedst muligt skal rustes til at møde en anderledes kultur. Herunder tager vi kontakt til gymnasiet i Avignon – kaldet Lycée Louis Pasteur for et interkulturelt møde mellem danske og franske gymnasieelever. Denne del vil senere blive nøjere beskrevet. Det kan være et tværfagligt projekt mellem fagene historie, geografi, religion, billedkunst og naturfag. Naturfag tager sig af vinproduktionen i forbindelse med et besøg i en vinkælder.  De øvrige fag laver i deres egne timer et forløb om Frankrigs og Avignons historie og geografi (klima og befolkning) katolicismen/fransk og provençalsk kunst.

 

Forudsætninger:

Eleverne skal

  1. have computer med internetadgang til rådighed på skolen og allerhelst også derhjemme.
  2. kunne udvælge materiale – websider.
  3. kunne bruge tekstbehandlingsprogram med indsættelse af billeder og hyperlinks.
  4. kunne chatte og skrive e-mails.

 

Tidsforbruget i fransk ventes at være ca. 4 uger – dvs. 16 timer:

 

 

Inden projektet skal eleverne desuden have et repetitionskursus i ’turistfransk’, for at de er bedre til at klare sig i Frankrig. Det vil desuden være en god idé med et oplæg fra en billedkunstlærer om Van Gogh og et oplæg fra en religionslærer om katolicismen. Man kan sammen have set video’er m.m. om Provence. Efter hjemkomsten kan man læse en litterær tekst, evt. et uddrag af  ”L’eau des collines” eller en litterær tekst af f. eks. Jean Gion for at samle indtryk fra turen.

 

På fronter  lægger læreren projektets webadresser – fordelt på temaer eller laver en hjemmeside  - se vedhæftede fil. . Det er altså meningen, at www skal fungere som et supplement til den traditionelle tekstlæsning og samtidig lære dem gennem diskussion og gradvis gennemarbejdning af stoffet at opbygge en bevidsthed om deres emne, hvorved vi håber at øge elevernes og vores egen viden og færdighed i at skabe viden. Vi vil ikke lade dem søge frit, da vi mener, at et næsten rent elektronisk projekt vil blive for tidskrævende. Da det drejer sig om en 2. g i et begyndersprog, mener vi heller ikke, at de vil være i stand til at søge frit, da de vil få fat i alt for mange links, som de ikke kan forstå.

For at eleverne ikke skal finde projektet for svært, skal de hurtigt begrænse sig til få webadresser/-sider. Da mange sider findes både på engelsk og fransk, har de lov til at læse dem på engelsk, men senere v.h.a. de franske sider lave et fransk ark med stikord. Fremlæggelsen består altså af et mundtligt oplæg  på dansk samt udarbejdelsen af 2 sider på fransk efter hjemkomsten, som træder i stedet for en af de større skriftlige opgaver.

 

Klassen skal deles op i grupper à 4 elever, der hver skal tage sig af et af følgende emner:

 

  1. Provence
  2. Avignon
  3. Pavepaladset og andre seværdigheder
  4. Teaterfestival i Avignon
  5. Billedkunst i Provence
  6. Musik i Provence

 

Grupperne kan gå ind i disse annoterede links, hvor ”e” betyder engelsksproget og ”f” betyder fransksproget og søge efter/klikke på deres emne:

 

Gode links

 

http://www.ot-avignon.fr/index2.htm

Især: Avignon en groupe/Avignon pratique (e + f)

 

http://www.festival-avignon.com/fr/index.php3

om teaterfestivalen – 3 – 27 juli (e + f)

 

http://www.avignon.com/

en anden officiel side?? (Vaucluse) ( f)

 

http://www.avignon.aeroport.fr/

http://www.avignon.aeroport.fr/avignon/liens.htm

lufthavnens hjemmeside samt andre links (liens) om området (e + f)

 

http://www.avignon.fr/fr/

generel side om Avignon (e + f)

 

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/avignon/avignon.htm

noget generelt om Provence og Avignon (e + f)

 

http://www.palais-des-papes.com/

Pavepaladsets hjemmeside (e + f)

 

http://www.moma.org/collection/depts/paint_sculpt/blowups/paint_sculpt_006.html

Noget om et maleri af Picasso: Les Desmoiselles d’Avignon (e)

 

http://catholique-avignon.cef.fr/

Den katolske kirkes hjemmeside (f)

 

http://www.webcity.fr/guide/0,5945,AVIFRAACCCIW,00.html

hoteller/gå-i-byen guide (f)

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/palais-des-papes/fr/

noget om  Pavepaladset (f)

 

http://www.avignon.com/sommaire.html

især Avignons historie og andre turistoplysninger (e + f)

 

http://www.avignon.fr/fr/pratique/etudier/superieur.php

Alt om undervisning i Avignon (e + f)

 

http://www.prepas.org/annuaire/listep.htm

en liste over private gymnasier (f)

 

http://www.avignon-et-provence.com/navigation/fr/avignon/monuments.htm

om monumenter, forfattere andre turistoplysninger om  Avignon (e + f)

 

http://www.villeneuvelesavignon.fr/Ville/SC_patrimoine_Monument.asp?rub=43

noget om ville-neuve-les avignon (f)

 

http://www.sri.univ-avignon.fr/Accueil_des_etudiants/vie_culturelle/les_monuments/les_monuments.html

seværdigheder i Avignon (f)

 

http://www.tourisme.fr/week_end/avignon.htm

Avignon på en weekend (f)

 

http://www.tourisme-en-provence.com/Tourisme/ValleeDuRhone/Avignon.htm

Rhone-dalen (f)

 

http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi

museer i Avignon (f)

 

http://www.avignon-et-provence.com/loeil/

kultur i Avignon/teatre, museer, galerier, kunstnere og musik (f)

 

http://www.avignon.fr/fr/culture/tourisme/cdr.php

vin og gastronomi (e + f)

 

http://www.avignon.fr/fr/culture/histoire/

historie (e + f)

 

http://www.avignon.fr/fr/culture/histoire/celebre.php

berømte personer fra Avignon (e + f)

 

Interaktiv kommunikation:

Chat og e-mails via yahoo. Alle elever får en emailadresse og lægger den ind i et fælles grupperum i yahoo. Det optimale vil være at chatte i skoletiden. Dette vil dog sjældent kunne lade sig gøre p.g.a. vores forskellige dagsrytme og timelængde. Franskmændene vil nok også være mere ufleksible m.h.t. ombytning af timer, end vi er på de danske gymnasier. Man kommer nemt til at ’spilde’ tiden. Man kan supplere chatten ved at bruge et  webkamera, for at eleverne kan se hinanden. Mange skoler har dog en ’it-væg’til at sortere spam-mails fra, hvorfor man  ikke vil kunne benytte et webkamera. Man vil hovedsageligt være nødt til at chatte om aftenen, hvilket udelukker de elever, der ikke har internetadgang derhjemme. Når det er muligt, kan fransklæreren gå med ind i chatrummet for at hjælpe eleverne, når de ikke forstår hinanden. De skal have lov til både at kommunkere på engelsk og fransk. De danske elever kan da bruge læreren som fransk-ordbog til at løse morfologiske og syntaktiske problemer. Der vil nok være en tilbøjlighed til, at de danske elever skriver på engelsk og de franske på fransk, men det vil under alle omstændigheder fremme kommunikationen og ved lærerens deltagelse sikrer man, at samtalen bliver mere seriøs. Eleverne har dog mulighed for at gå ind i et ’privat chatrum’, hvor resten af gruppen ikke kan se, hvad de 2 taler om. Her vil læreren altså ikke kunne blande sig.

Nogle elever kan bedre lide at kunne tænke sig om, inden de formulerer noget på fransk (forsinket kommunikation) og foretrækker at skrive e-mails til hinanden. Der vil være elever, der går ind i chatrummet uden at blande sig i samtalen, fordi de ikke føler sig ’veltalende’ nok – men selvfølgelig får de også noget ud af at ’lytte’. Denne synkrone elektroniske kommunikation er nemmere end den mundtlige kommunikation på 3. fremmedsprog, da eleverne kan formulere sig helt færdig, inden de sender deres indlæg.  De kan dog ikke se samtalepartneren og dennes bevægelser og ansigtsudtryk, men man har så mulighed for at tilkendegive sindstilstande via smileys m.m.. Den synkrone kommunikation er vanskeligere end den forsinkede kommunikation, da det forventes, at man relativt hurtigt svarer sin samtalepartner, og man har ikke som ved asynkron kommunikation, gennem emails, mulighed for at gå ret langt tilbage og reflektere over sit svar. Det er også vanskeligt at skrive korrekt på fransk, når man skal reagere hurtigt. Den tænksomme, stille type foretrækker ofte emails og vil gerne have deres emails rettet, inden de sender dem.

Ud over at virke som den sproglige forberedelse til udvekslingen kan en chat fungere som  en kulturel forberedelse. Eleverne kan chatte om den forskellige dagsrytme herunder skoletidens længde, familieforhold, madvaner, fritidsinteresser etc.. Dette betyder, at de i større grad er forberedte på et anderledes liv, når de kommer til det andet land, især er det godt at chatte, hvis man skal indkvarteres i private hjem.


Index