2 pers.pron. i prés. & p.c. (+ & -) (20 øv.); 1b, 10.4.3 [C]
2 pers.pron. i prés. & p.c. (+ & -); 1b, 18.3.3 [C]

Lav korrekt ordstilling - og gå så videre til næste øvelse - !