Analyse af Radio France Internationale’s hjemmeside http://www.rfi.fr med henblik på stedets anvendelsesmulighed i franskundervisningen i den danske gymnasieskole 

Lisbeth Basballe

 

Jeg har valgt at lave en analyse af webstedet www.rfi.fr med særlig henblik dets anvendelse i franskundervisningen i den danske gymnasieskole, specielt fordi jeg synes, det ville være rart, om jeg eventuelt her kunne finde egnet lytteøvelsesmateriale.

Webstedet har en række lytteøvelser af varierende lydkvalitet og sværhedsgrad.

Øvelserne findes ved fra rfi-hjemmesiden at klikke sig videre via et felt i venstre side af siden kaldet "La langue française". Fra denne side vælges så den lytteøvelsestype, man måtte ønske. Her skal kun omtales 3 af mulighederne, da det umiddelbart er disse tre muligheder, der er interesante for gymnasieundervisningen. Jeg vil dog lige nævne at også temaet Francophonie er repræsenteret Den del af hjemmesiden indeholder en række udsendelser om lande og emner indenfor det francophone område, men det vil nok kræve en del forarbejde af glosemæssig karakter at anvende disse udsendelser i undervisningen.

Jeg har valgt nedenfor at præsentere og foreslå anvendelsesmuligheder for følgende tre dele af hjemmesiden:

1. Infos en français facile

2. Dossiers thématiques

3. Les exercises d’écoute

Til slut har jeg anført et konkret eksempel på anvendelse af den del af webstedet som hedder "Les infos en français facile".

 


 

1. Infos en français facile

Præsentation :

På Webstedet gives et resumé af den foregående uges nyheder. Mens man lytter til nyhederne, der oplæses i langsomt og letforståeligt fransk, er der to øvelser, hvor man blandt flere muligheder skal vælge og indsætte i den første øvelse en korrekt dato, i den anden et korrekt navn. Nedenfor øvelserne er der en mulighed for at trykke sig ind på en fransk-fransk ordbog og for at "bede om" at få rettet sine svar.

Anvendelighed

Jeg synes, stedet er anvendeligt, især i 3.g, hvor eleverne måske allerede fra dansk presse har en fornemmelse af, hvad begivenhederne handler om, hvilket jo letter forståelsen. At skulle lytte sig frem til en dato eller et navner ikke i sig selv det interessante, synes jeg, men kan opfattes som et stykke koncentrationshjælp. Alene det at kunne høre en forståelig nyhedsudsendelse er godt både som variation i undervisningen og del af selvstændigt tema om nyheder på fransk. Man kunne således i forbindelse med arbejdet med nyheder på fransk benytte øvelsen som en del af grundlaget for en lille skriftlig opgave, hvor eleverne i grupper eventuelt med inddragelse af andet materiale fra nettet og "Le journal Français" skal producere en lille avis enten som papieravis eller som netavis.


2. Dossiers thématiques

Her kan vælges 4 forskellige dossiers thématiques, hvor jeg har valgt at anmelde:

« La francophonie et le plurilinguisme en dix mots »

« Dix mots pour les langues du monde » et la francophonie dans tous les sens .

Des documents à lire et à écouter.

Der er iøvrigt tema om George Perec, Vicor Hugo og udstilling af ord.

Præsentation :
På webstedet præsenteres 10 franske ord, som defineres på fransk leksikalsk, etymololigisk og af mange mennesker i mange sammenhænge ind imellem ledsaget af musik, altså mange små lydklip om samme ord. Ordene er beauté, encore, flamme, inspire, kyrielle, nuance, oiseau, quelqu’un, utopie, voyager.

Anvendelighed :
De små lydklip vil være helt oplagte at lade eleverne lytte til i forbindelse med læsning af tekster, hvor det pågældende ord spiller en særlig rolle. Eksempelvis vil det kunne anbefales at høre om "beauté" i forbindelse med læsning af Nikita, som drejebog (eller romanuddrag). Jeg tænker her på Nikitas møde med Amande. Lytteøvelsen vil kunne danne grundlag for en samtale om, hvad "beauté" er.


3. Les exercises d’écoute

Præsentation

Vælger man denne øvelsesgruppe, kan man vælge at lave øvelserne en ligne. Det kræver et username og et password, der er opgivede og i begge tilfælde er "rfi". Endelig er man fremme i "Learning environment" og kan kilkke sig ind på frameworks, hvor øvelserne befinder sig.

Øvelserne introduceres ved at vælge "introduction". Her gennemgås alle øvelsestyper grundigt med fine eksempler

Det er let at navigere mellem opgave og løsning via en menulinie placeret lige over øvelserne

Øvelserne har flg. titler:

a. Introduction

b. George Perec et le jeu

3 lege med ord, der er vanskelige at forstå. Øvelserne, der egentlig er ret sjove bliver desværre for svære rent sprogligt. En franskstuderende vil kunne nyde dem.

c. Le parler gaga

Umulig øvelse for vores elever.

d. Les expressions autour du mot QUATRE

Fire forskellige øvelser over samme tekststykke, hvori tallet 4 indgår som gennemgående element. Teksten er en herlig ordleg, der kan fungere som sjov lille lytteoplevelse på C og B-niveau. Det samme tekststykke indgår i 3 forskellige øvelser:

Øvelse 1: Hvor eleverne skal lytte sig frem til de hvilke substantiver, der indgår i teksten

Øvelse 2: Hvor eleverne skal kombinere udtryk, hvori tallet 4 indgår med forklaringen på, hvad udtrykket betyder.

Øvelse 3: Hvor eleverne skal indsættes verber i fortid.

Lytteøvelserne kunne evt. kombineres med lytning til Jean-Jacques Goldmann: Quelque part, quelqu’un i forbindelse med repetition af tallene.

Jeg har i den forbindelse udarbejdet et par små øvelser, hvor tal og "ting" skal kombineres:

Les nombres et les associasions: http://www.quia.com/jg/263166.html

Il y en combien ? http://www.quia.com/cm/10122.html

 

e. George Perec et les lieux parisiens

Består af 4 forskellige lytteøvelser med teknisk set meget blandet kvalitet. Advarsel:Øvelserne omhandler ikke Paris og dets berømte steder

Øvelse 1 Har dårlig lyd.

Øvelse 2 Kan lyden ikke afspilles

Øvelse 3 Teksten er svær at forstå, men øvelsen går ud på at skrive substantiv/verbumsformen af den anførte verbum/substantiv. Eksempelvis står der description og meningen er så, at eleverne skal skrive décrire

Øvelse 4. Fin lille repetitionsøvelse til A niveau, hvor forskellige verber skal indsætttes i forskellige tider.

Le marché aux Puces

Øvelsen består af 6 spørgsmål af multiple choise typen. Ordforrådsmæssigt vil den passe til B-niveau.

André Malraux

Øvelsen skal ses i sammenhæng med en radioudsendelse, hvori en nyudkommen biografi om André Malraux skrevet af Olivier Tood præsenteres. Øvelsen har kun relevans, hvis man arbejder med André Malraux.

George Perec et l’Oulipo

Umiddelbart alt for svær.

Som det ses, er øvelserne især koncentreret om tekster/tekstuddrag af George Perec, hvilket er et oplagt valg for en franskmand, idet vedkommende elsker at lege med sproget, og det giver unægteligt nogle sjove tekster at arbejde med, men desværre også ret svære i forhold det niveau, vi underviser på.

Anvendelighed

Umiddelbart er det ikke et websted, som jeg vil anbefale varmt. Øvelserne er i princippet gode (teknisk er de dog ikke alle lige gode), men det sproglige niveau er lidt for højt til vores elever. Desværre er det også lidt besværligt at komme frem til øvelserne, men får man opskriften lavet og lagt i klassens franskmappe en gang for alle, så er den jo lige ved hånden.

Imidlertid kunne jeg godt fristes til at holde lidt øje med webstedet, der ser ud til at skulle videreudvikles og lytteøvelser på nettet er et velkomment supplement til sprogundervisningen i takt med at skolerne får indkøbt maskiner med lydkort og høretelefoner. EDB-lokalerne er glimrende erstatninger for til tidligere tiders sproglaboratorier.

Generelt skal øvelserne betragtes og anvendes som løsrevne fra det stof, man i øvrigt arbejder med. De vil således mest være anvendelige i en situation, hvor enkelte elever på et hold har lidt ekstra tid eller som supplement i en repetitionsfase. Undtagelsen skulle være, at man i forvejen arbejder med George Perec.

 

En Mars dernier, mois de sa naissance, on fêtait Georges Perec, l’écrivain inclassable qui jouait si bien avec les mots. Les amoureux de la langue, les curieux du langage dans tous ses états, désireront écrire à partir du répertoire des opérations de langage proposées par Georges Perec et l’Oulipo.
Nous incitant à jouer avec eux les mots nous invitent à jouer avec le monde.

 

Jeg vil især anbefale at anvende øvelserne, hvis man i forvejen har henlagt undervisningen til EDB-lokalet og mangler at fylde et par minutter ud enten for hele holdet eller for den kvikke elev.

Konkluderende må jeg sige, at webstedet ikke er en guldgrube af velegnet undervisningsmateriale, men man kan have megen fornøjelse af at kende nogle af de ovennævnte gode muligheder og tænke dem ind i bestemte undervisningsforløb som variation og/eller supplement. Endelig vil jeg gerne fremhæve "Les infos en français facile" som værende særlig anvendelig i et forsøg på at inddrage "actualités" i undervisningen.


Forslag til en konkret brug af webstedet www.rfi.fr.

Jeg ønsker hermed at give en idé til, hvordan man kan anvende "Les infos en français facile" i produktionen af en lille fransk avis på alt i alt 4 A5 sider. Niveau B eller A. På A-niveau vil der naturligvis kunne stilles større krav f.eks. om en leder, der kommenterer en af nyhederne.

Opgave:  Production d’un petit journal français.

Contenu obligatoire:

Nom du journal, 6 mini-articles (au moins deux nouvelles de la France, au moins une nouvelle d’un pays francophone), le météo, des illustrations.

(niveau A : une éditorial)

 

Arbejdsform:Gruppearbejde. I skal være 4 om at skrive og redigere en avis. I hjælpes ad med at udvælge stof, rette hinandens miniartikler og sætte siderne op. Inden artiklerne sættes endelig ind i avisen, skal de rettes af læreren.
Produkt: En lille avis på 4 A5 sider. Avisen har et navn, er spalteopdelt og forsynet med sidetal. Avisen har 6 artikler formuleret af jer med udgangspunkt i, hvad I har kunnet finde på nettet og i Le journal français. Avisen har minimum to nyheder omtalt i rfi (se nedenfor) og opfylder i øvrigt ovennævnte indholdskrav.
Tidsramme:

 Produktet afleveres efter 6 lektioner af 45 min.

 

Materiale:

 http:// www.rfi.fr.

Gå ind på webstedet. Her klikker I på La langue française nederst i højre side af hjemmesiden. I kommer nu frem til en side, hvor I skal vælge "Les infos en français facile". I skal nu lytte til nyhederne og lave de tilhørende lytteøvelser. Herfra udvælger I minimum de 2 af nyhederne til jeres avis.

 

Le journal français – kopiark

Her finder I en række af den seneste tids nyheder, der har relevans for en dansker med interesse for Frankrig. De små kortfattede artikler er gloserede.

 

http://www.infoguide.dk/fagene/oversigt/subject020100.html.

Her kan I finde kulturstof som f.eks kunne danne grundlag for en kort anbefaling af en film, en udstilling, en udflugt eller lignende.

 

http://météo.fr.

Her har i mulighed for at finde vejrudsigten for en bestemt egn i Frankrig

 

http://www.lemonde.fr/ -

Webudgaven af en meget seriøs fransk avis. Den bringer lidt svære artikler både indholdsmæssigt og sprogligt.

 

http://www.lefigaro.fr

Webudgaven af en almindelig udbredt fransk avis. Den har knap så svære artikler rent sprogligt , især hvis I kender indholdet fra dansk presse.

 

 


Le journal français udgives af Det Franske Sproginstitut, Ildervej 18, 8270 Højbjerg (blicher@detfranskesproginstitut.dk) og udkommer ugentligt med opsummering af de seneste nyheder på vej og på 3 sprogniveauer

Nikita: Lars damkjær og Finn Eriksen, Munksgaard 1997, scene 8


Index