Bjørn Pedersen og Tove Oddershede Rasmussen:

 

Indledning

 

Ved en del søgning på nettet erfarer man hurtigt, at der er uanede muligheder for at anvende den digitale vinkel i undervisningen, hvilket jo også er naturligt, da IT-arbejdet efterhånden er blevet en integreret del af elevernes dagligdag. Lærerens rolle i denne dimension i sprogundervisningen bliver her vigtig, da arbejdet med nettet altid består af at kunne vurdere relevans og lødighed af de fundne muligheder og træffe de rigtige valg vedr. de traditionelle sproglige øvelser, som omfatter gloseindlæring, grammatiktræning med udfyldningsopgaver, strukturøvelser, samt træning i situationsbestemte kommunikationsøvelser f.eks. i forbindelse med viden i fransk kultur.

I opgaven vil vi niveaumæssigt primært koncentrere os om afslutningen af første år på C-niveau og her anvende det på en 1a i fransk.

1a er en velfungerende klasse med gode IT-kundskaber. Hvilket er skabt af generel intro-undervisning i starten af 1g, som bliver fulgt op i de fleste fag, samt en yderligere grundig gennemgang lige nu før skrivning af danskopgaven.

Vi vil starte med en anmeldelse af fundne web-steder, som alle er udvalgt, fordi vi synes, de er anvendelige på elevernes niveau. Nogle af øvelserne her vil vi forsøge at relatere til en given tekst i undervisningen.

Herefter vil vi lave en web-side med en bestemt arbejdsseddel til klassen med relevante links og øvelser.

Til sidst gives en sidste evaluering og diskussion af it-baseret grammatikundervisning.

 

 

Udvalgte web-steder

 

Franskbogen

 

http://www.systime.dk/cd/franskbogen/opg.htm

 

Da klassens begynderbogsystem er Franskbogen er dette et naturligt sted at arbejde med, parallelt med cd-rommen. Stedet er altid tilgængeligt og relevant, da der ofte kan opstå praktiske problemer med cd-rommens fælles installering. Sprogligt og tekstmæssigt arbejde kan altid foretages i den aktuelle udvikling, og der er altid mulighed for eleverne at arbejde differentieret efter personligt behov. Dog synes mange af øvelserne at være noget ensformige og siderne kunne godt trænge til et ”pift” m.h.t. lay-out, farver, billeder og variation, så der kunne være noget mere for øjet, så det kunne fremstå mere inspirerende for eleverne.

Dog er de grammatiske og indholdsmæssige emner stillet overskueligt op, så siden kan anvendes et udmærket opslagsværk i det parallele arbejde med bogen. Her i forb. med det aktuelle stk. 32 med passé composé og vejrudtryk. – Herefter kan man gå fra det mere skematiske indlæringsmæssige til det mere levende ved f.eks. at inddrage chapitre 3 i University of Texas, samt Tornbjerg Gymnasiums side vedr. vejret. Det samme med ordforråd vedr. les vacances. (se nedenfor)

-  Naturligvis skal vi også arbejde analogt ved at kigge ud ad vinduet!

                                  

 

 

 

University of Texas

 

( http://www.lamc.utexas.edu/fr/

 

Dette er et pragtfuld sted med grammatikøvelser til alt, hvad hjertet kan begære. Alle øvelser ser ud til at være gennemarbejdet med inspirerende variationer og klare inddelinger af gram. områder. Det har også den fordel, at alle kan anvende det, uanset hvilket niveau, man befinder sig på og vil appellere til brug, når man avancerer i sine franskkundskaber. Ligeledes er det inspirerende for eleverne med den tegneserie humor, den indeholder. Ud over det rent grammatiske er der uanede muligheder for at udvide sine kundskaber vedr. fransk kultur – også i aktuelle detaljer hos specifikke regioner.

Selve hovedsiden henvender sig netop til ”beginners”

Udover de uanede muligheder der foreligger grammatisk, er der mange muligheder for at udfolde sig mundtligt på begynderniveauet. Der er på hovedsiden et link til interaktive øvelser, og det gør ikke noget, at man ikke har den tekniske kapacitet til at anvende de typiske dagligdags samtaler ad den interaktive vej, fordi emnerne er helt typiske. Et par eksempler:

 

interviews, chapitre 1

Marie-France
Je me présente
Qui est-ce?

Stéphanie
Je me présente
Qui est-ce?

 

 

interviews, chapitre 2

Marie-France
Questions personnelles
Ma famille

Stéphanie
Questions personnelles
Ma famille
Mon mari

Clément
Questions personnelles
Ma famille

 

 

interviews, chapitre 3

Marie-France
Le week-end
Les vacances

Stéphanie
Le temps
Le week-end
Le week-end prochain
Les vacances 1
Les vacances 2

 

 

 

interviews, chapitre 4

Marie-France
Votre portrait
Les Français
Les Américains

Stéphanie
Votre portrait
Les Américains
Plutôt francaise ou américaine?

Clément
Votre portrait
Les Américains

Aurélien
Les Français
Les Américains

 

 

interviews, chapitre 5

Stéphanie
Les repas
La cuisine
La cuisine américaine

Clément
Au petit déjeuner

 

Således er der en mængde kapitler med mange universelle samtaleemner, hvor man i selve interviewet i spørgsmål og svar har de gloser og sproglige strukturer, som er relevant anvendelige! Man kan bare bytte gloser ud, så det passer til en selv. En glimrende måde at komme i gang med at tale en masse fransk, hvilket kan knibe i det første år. Her klikker man sig vej til de tilhørende samtaler.

Et eksempel fra chapitre 2:

 

 

Marie-France - Questions personnelles

Quelle est votre nationalité?
J'ai deux nationalités, Je suis française et américaine.
Où habitez-vous?
J'habite à Austin au Texas.
Et que faites-vous dans la vie?
Je suis institutrice.
Quels sont vos passe-temps favoris?
J'adore lire et j'adore nager aussi.

 

Naturligvis kan man her forbedre og udvide samtalen ved f.eks. at øve tilføjelse af bisætningsindledere og adverbielle led.

 

 

Quia

 

www.quia.com

 

Dette er ved at blive side, som er populær, både hos lærere og elever, ikke mindst p.g.a. de varierede muligheder, den indeholder. Der er mange slags øvelser, både grammatiske og glosemæssige. For lærere kan nogle øvelser forekomme ensformige, men eleverne kan godt lide den umiddelbare ”barnlighed”, der er I mange øvelser! ”Hangman”øvelserne har da en vis dramatik over sig, ligesom de forskellige java games med f.eks. flashcards giver en sjov variation fra traditionelle indsætningsøvelser. Det altid relevant at inddrage den mere legemæssige til variation. Øvelserne er helt perfekte til begynderniveau.

Endvidere har stedet den fordel, at man kan lave sine egne øvelser ud fra en given skabelon. Det er også lærerigt for eleverne at prøve at lave øvelser for at teste sine kundskaber ud fra den vinkel. Det er også sjovt for dem at lave øvelser til kammeraterne!

Desuden ligger der her oplagte muligheder for sprogligt samarbejde med engelsk, samt en styrkelse af de aktuelle bestræbelser på internationalisering, ligesom Texas University.

I vores aktuelle arbejde med passé composé er her mange varierede muligheder. Vi kommer tilbage til det i arbejdssedlen til klassen.

Der kan dog optræde sproglige fejl i øvelserne, men man kan jo gøre det til en sport at finde dem.

Elevernes it-kundskaber her gør også, at de kan bevæge sig rundt i dem efter behov.

 

 

 

 

VISL – Games

 

http://visl.sdu.dk/visl/fr/edutainment/games/

 

 

Vi er nu igen I den lidt ”lette” genre I sprogundervisningen men indeholder bestemt en god variation, som er relevant ud fra elevernes hverdag. Øvelserne ligner meget de computerspil, de er fortrolige med, som f.eks. ”shooting Games” og ”Word Fall”. Space Rescue

 

 

 

 

Virtuel fransk

 

http://fransk.acnord.dk/

 

Dette er en meget overskuelig hjemmeside med gode varierede øvelser indenfor de fleste vinkler på sprogundervisningen i et appelerende lay-out af hjemlige fransklærere (du ved nok hvem!) Der Gode øvelser med direkte respons indenfor relevante ordklasser men også varierede gloseøvelser, der er relevante indenfor fransk kultur. Endvidere indeholder den mange gode links til allerede gennemprøvede netsteder vedr. Fransk, samt ideer og anmeldelser til den daglige undervisning.

 

 

Franskweekend

 

www.franskweekend.dk

 

Her er mange gode interaktive øvelser I grammatik og ordforråd. Siden er meget appetitvækkende og har den positive side, at den psykologisk ligesom inviterer eleverne ind i et fællesskab sammen med andre elever. Vi hygger os sammen på weekendtur og lærer sprog sammen!

Øvelserne er stillet klart og overskueligt op med direkte respons med niveau-deling. Her har vi i klassens arbejdsseddel anvendt de gode visuelle øvelser til de geografiske steder, hvor man kan rejse hen på ferie. Her kan f.eks. nævnes La France Touristique, hvor man skal placere stederne rigtigt på et kort, hvorefter man får respons eller kan få hjælp. En fordel her er, at man også får oplysninger om, hvad stederne indeholder. – Denne øvelse kunne nok udvides med nogle flere mere kendte rejsemål for den almindelige dansker. Man kunne også inddrage rejsemål uden for Frankrig, som de aktuelle tekster i Franskbogen også lægger op til.

 

 

 

Tornbjerg Gymnasium

 

http://www.tornbjerg-gym.dk/elevernes/

 

Denne hjemmeside fra Tornbjerg er et fint eksempel på et gennemarbejdet produkt, især lay-out mæssigt og inspirende på elevernes interesse-niveau.

Den har alt med m.h.t. informationer om alt det spændende I fransk kultur, lige fra mad til mode, Tour de France, Paris etc. Det er fyldt med rigtig mange informationer og den tekniske udformning kan ikke undgå at inspirere elevernes interesse for faget, så man også får lyst til arbejde med det mere indlæringsmæssige!

 

Bonjour de France

 

http://www.bonjourdefrance.com/

 

Vebstedet er udviklet af en sprogskole i Nice og tilbyder tematiserede moduler bestående af tekster, dialoger og forskellige øvelser med det formål at forbedre elevens kendskab til ”le français des affaires”. Sprogskolens målgruppe er international og omfatter både lærere og elever.

 

Det lyder tørt, men vebstedet er særdeles egnet for vores målgruppe – efter ca. 6 måneders begynderfransk. Det gælder for alle de gymnasiale uddannelser. Sprogindlæringen er i fokus og den kulturelle indføring listes ind som støtte og motivation i indlæringsprocessen mere end som et mål i sig selv.

 

Hjemmesiden  udvikles løbende, således at man pt. er ved 10.udgave. Som bruger kan man tilmelde sig en nyhedsliste, ligesom man er velkommen til at sende bidrag – øvelser, links og gode råd til redaktionen. Der er også et chat-forum.

 

Der er følgende menupunkter:

 

Compréhension

|

Grammaire

|

Vocabulaire

|

Pédagogie

 

idiomatiques

|

Affaires

|

Situation

|

Nouvelles

|

Découverte

|

Jeux

 

 hvoraf vi har valgt at beskrive:

”Vocabulaire” indeholder  forklaringer,  øvelser og spil inden for udvalgte områder. Øvelser og spil ligner dem, man finder på bl.a. ”quia.com”. ”Grammaire” behandler et begrænset antal emner, men siden udvides jo løbende.  

 

”Compréhension ” består af  tekstforståelsesopgaver til flere niveauer og med variation i emnevalg. Nogle af  dialogerne kan også høres, hvis man downloader ”Real Player”. Enkelte ord og vendinger i teksten er gjort til hypertekst, og når de aktiveres får man ordforklaringer nederst på skærmen. I tilknytning til teksterne er der afkrydsningsopgaver, hvor resultatet sendes til eleven som e-mail.

 

”Le Francais des affaires” er umiddelbart noget for Handelsgymnasiets elever. Her kan man pt. trænes i at læse jobannoncer, tage telefonisk kontakt med virksomheden, udforme en ansøgning og forberede et job-interview. Udvalget af øvelser er dog pt.begrænset.

 

”Mises en situations” sætter eleven i situationer, der kræver ”handling”. ( Louer un appartement, chercher un travail). Programmet giver anvisninger til læreren,  definerer roller og opgiver relevante  links. Det er så  op til eleven at finde de nødvendige informationer på nettet og foretage de nødvendige handlinger - skrive ansøgninger, invitationer, bestille blomster, sammensætte en menu.  Se fx.  Pendre la crémaillière.

 

Vi kommer her meget tæt på autentisk situationsbestemt sprogproduktion og højere kan man vel ikke nå i sprogundervisningen – med eller uden it.

 

 

 

Grammatikøvelser

 

Normalt arbejder jeg med min egen hjemmeside på skolens intranet (Bjørn), hvor der er en hjemmeside til hver klasse. Alt arbejde med dette er lavet i FrontPage, som gør det lettere at få integreret alle relevante links. Desværre er denne under genopbygning p.t. , så det ikke er muligt at komme ind udefra! – Derfor har vi valgt i denne opgave at anvende de muligheder, som ligger i Quia og har lavet en hjemmeside til klassen med den specifikke arbejdsseddel: http://www.quia.com/pages/bjoern.html - herunder også links til egne øvelser: Indsætningsøvelser vedr. stk. 36 i Franskbogen med passé composé og fransk geografi: http://www.quia.com/cz/9861.html - http://www.franskweekend.dk/

Samt: http://www.quia.com/dir/french/passecompose.html

 

 

-         Nogle af Quia øvelser er lidt svære for niveauet, især da det også involverer uregelmæssige verber, men vi synes ikke det gør noget, at der ligger en vis udfordring i det, samt at eleverne er udstyret med verballister med angivelse af kort tillægsform. – Envidere er de instrueret i at finde bøjningsformerne i relevante links, f.eks.  http://www.lamc.utexas.edu/fr/

-          

Inden for de enkelte quia-øvelser er man nok nødt til at sætte tidsbegrænsning på, da det hele skal kunne afvikles over et modul.

-          

 

 

Elevernes arbejdsseddel

 

 

Bjørn H. Pedersen, lektor
Fransk - C-niveau

Quia

 

Web: http://www.herning-gym.dk

EmailSend e-mail to Bjørn
View calendarView calendar

 

 

Kære 1a!

I forlængelse af arbejdet i Franskbogen med stk. 36: De bonnes vacances cette année, vil vi i dette modul koncentrere vort arbejde om følgende:
a: øvelser i passé composé med être og avoir
b: enkelte øvelser i Frankrigs geografi

Gør følgende:

1. Repetér brugen af Passé composé i øvebogen paragraf 33,34,35,38 og 45,jeres egne noter, samt hav bøjningslisterne klar.

2. Udfyld denne aktivitet vedr. passé composé - se resultatet med det samme og gå videre, når alt er rigtigt, og når du har forstået rettelserne.

Klik her: http://www.quia.com/cz/9861.html

3. Arbejd herefter med disse øvelser i følgende rækkefølge:
3,5,2,6,7. Tag kun resten, hvis du får tid til overs.

klik her: http://www.quia.com/dir/french/passecompose.html

4. Udvid dit kendskab til Frankrig gennem øvelserne i "geografi" på denne web-side:

   www.franskweekend.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated 2003/03/24 08:13:39 GMT

Create your own class page

Hits: 6

 

 

 

 

 

Afsluttende vurderinger

 

Som det fremgår af ovennævnte vurderinger er det blevet særdeles relevant at inddrage it i sprogundervisningen. På elevernes nuværende niveau skal der stadigvæk være en vis styring fra lærernes side. Men som sagt også i indledningen er det blevet en relevant ting at anvende i dagligdagen. I fransk kræver det, at man inden har arbejdet en del med problemerne i klassen i forvejen, også for at eleverne selvstændigt kan navigere i de forskellige net-steder, der foreligger, samt at læreren er stand-by i it-arbejdet. Der giver mange gode muligheder for variation og en del for øjet – Men det er vigtigt at understrege, at arbejdet skal være et redskab til tekstarbejdet og den mundtlige sprogfærdighed – ikke et mål i sig selv!

Den nuværende erfaring er, at eleverne er blevet meget mere digitalt bevidste, og det er derfor vi som lærere bliver nødt til at ”opdatere” os selv. Det er i det daglige en god og nødvendig variation, at man har nettet at variere med. Det bliver dog også her for kedeligt, hvis man begrænser det til grammatiske øvelser. Det er vigtigt at man hurtigt inddrager nettets muligheder til sproglig træning ved de mange muligheder for oplysninger om fransk kultur og levevis, og udnytte de løbende aktuelle muligheder, f.eks. ved Tour de france og andre begivenheder.

På et lidt højere niveau, udover begynder, vil det være spændende at arbejde virtuelt online om bestemte emner. Forskellige grupper kan have deres specielle opgaver inden for en given tekst eller emne, hvor de lægger deres ideer og resultater ind på en fælles mappe til vidensdeling. Læreren har et link til mappen på sin homepage og giver ad denne vej sine ideer videre, eventuelt links til nettet, og inddrager dem på klassens hjemmeside. De enkelte grupper, det kan være et projektarbejde, får til opgave at inddrage powerpoint i fremlæggelsen. Vi er faktisk i gang med sådanne tiltag!