Gymnaie-IT, fagmodul i fransk: modulopgave A – Fransk grammatik- og sprogundervisning med internet.

 

Me Laurberg

Anne-Marie Engelund Poulsen

Kirsten Elling

 

 

 

Indledning:

 

Vi tager udgangspunkt i en 2.g fortsætter fransk. Vi er i gang med et forløb om 2. verdenskrig i Frankrig. Klassen læser uddraget ”Hiroshima mon amour – Nevers” af Marguerite Duras i ”Une France forte”. Systime 1986.

 

Samtidig med læsning af teksten vil vi gennemgå nogle grammatiske emner, hvor vi vil inddrage it. Udover de allerede eksisterende grammatik- og sprogundervisningssteder på internettet vil vi lave vores egne øvelser på websiden Quia, hvor vi laver nogle grammatiske øvelser til det læste uddrag ”Hiroshima mon amour – Nevers”. Fordelen ved at bruge den konkrete tekst er, at eleverne får en bedre forståelse af teksten både grammatisk og tekstanalytisk.

 

Teksten ligger op til en grammatisk gennemgang af datidsformerne på fransk. Der er eksempler på le passé composé, le passé simple og l’imparfait i teksten. Vores formål med grammatikdelen er at de lærer at producere l’imparfait og le passé composé og at genkende le passé simple formerne. Herunder vil vi komme ind på problematikken omkring aspekt på fransk.

 

Grammatik- og sprogundervisningswebsteder

 

 

VISL

VISL står for Visuel Interaktiv Syntaks Læring og er et forsknings- og udviklingsprojekt ved Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet. Projektet startede i 1996 og udvikler internetbaserede redskaber til undervisning i grammatik på en række forskellige sprog. VISL–systemet er tilgængeligt for alle på http://visl.sdu.dk

 

 

VISL-systemet er bygget op omkring sætningsanalyse. Aktiviteterne har alle til formål at øge elevens forståelse af form (ordklasser) og funktion (ledfunktion) på ord -, gruppe- og sætningsniveau.

 

Aktiviteter

På hjemmesiden findes der 7 interaktive computerspil. Herudover er der mulighed for at arbejde med sætningsanalyse via trædiagrammer, som vi kender det fra universitetet.  Spillene går alle ud på, at eleverne skal bestemme ordklasserne i en given sætning. Dette gøres på forskellige måder i de pågældende spil. Her er nogle eksempler:

 

Spil

I ”Paintbox” skal man farve ordene i forhold til deres ordklasse ved hjælp af en palet. Der er desuden en lille flodhest, som kommer med kommentarer i forhold til den pågældende præstation.

 

I ”Wordfall” falder et ord fra en sætning i toppen af skærmbilledet ned et af gangen i tilfældig rækkefølge. Eleven skal nu placere det faldende ord i den rigtige ”ordklassekasse” nederst på siden.

 

I ”Labyrinth” leder man efter skatte i en labyrint lavet af ordklasser. Små spøgelser følger efter én.

 

I ”space rescue” skal man redde ord ved at bestemme deres ledfunktion og fragte dem i sikkerhed med et rumskib. 

 

I “Shooting gallery” kommer en tilfældig sætning frem på skærmen og man skal så skyde en bestemt ordklasse ned. Tempoet her er ret højt og man har ikke tid til at tænke for længe.

 

 

Synaktiske træer

Eleverne får her muligheden for at se en sætning analyseret i træstruktur og får

dermed et overblik over både form og funktion, der er adskilt i to forskellige farver. Eleven ser først den ikke-analyserede sætning og meningen er, at eleven skal forsøge at analysere sætningen inden der trykkes for at se analysen. Der er mulighed for både grafiske symboler (kryds og bolle) og bogstavsymboler. Der kan ligeledes vælges mellem allerede analyserede sætninger og sætninger, som eleverne selv indtaster.

Senere når eleverne føler sig mere sikre på form og funktion, kan eleverne opbygge deres eget syntaktiske træ. 

 

Kommentar

Vi tror, at mange af spillene er brugbare i gymnasieklasser. Vi ville nok vente noget tid med at præsentere eleverne for ”Labyrinth” og ”Spacerescue”. Det førstnævnte spil er ret krævende og vi tror, at mange elever vil få en fiasko-oplevelse. Det er til et udvidet niveau. ”Spacerescue” kræver en del introduktion og en del spil før det bliver sjovt. Så det kunne man tage fat på, hvis eleverne var meget glade for de øvrige spil og trængte til noget nyt.  

 

”Paintbox” er et godt begynderspil, idet eleven har tid til at tænke (der er dog et ur, der holder øje med tiden). Det er et lærerigt spil, som vi tror, at eleverne vil synes er sjovt i starten. Det er lidt stillestående og skal nok ikke spilles for lang tid af gangen. Derfor foreslår vi at man spiller spillene ofte, men kun i kort tid.

Spil som ”Wordfall” og ”Shooting gallery” er der mere action over, især ”Shooting gallery”, som vi tror eleverne vil finde ret sjovt, da det minder om de computerspil, de spiller i fritiden. Vi mener, at de 3 sidstnævnte spil med fordel kunne bruges i den beskrevne rækkefølge. Spillene kan bruges på alle niveauer, da man selv kan vælge sværhedsgrad, dvs. hvilke og hvor mange ordklasser, der skal indgå.

 

Formålet med spillene er, at eleverne bliver fortrolige med de forskellige ordklasser og det synes vi spillene opfylder godt. Vi ser dog en risiko for at eleverne fokuserer meget på de enkelte ord og glemmer sætningen som helhed. 

 

De syntaktiske træer

Træerne er en god mulighed for eleverne til at blive fortrolige med både form og funktion. Det kan være at computermediet her vil gøre, at eleverne bider på, men vi tror ikke, at det holder deres interesse i ret lang tid. Så det er også noget med kort tid af gangen. Det gode ved træerne er, at eleverne kan indtaste deres egen sætninger (f.eks. fra en tekst). Herved kan øvelsen knyttes til tekstarbejde, hvilket er svært med spillene.

 

Alt i alt ser vi gode muligheder i VISL-systemet og vi vil helt klart prøve både spil og de syntaktiske træer med vores klasser. VISL fokuserer på analyse og vi savner aktiviteter, der også beskæftiger sig med ordforråd, verbebøjninger etc.

 

Udenlandske websider

 

På websiden http://www.orthogram.com/sommaire.html kommer man ind på en side, hvor man kan indskrive ”mot(s) clé(s)”. Hvis man her skriver ”le passé composé” får man nogle forskellige valgmuligheder som f.eks. http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm#9 . Denne webside nås ved et enkelt klik. Her er en lille historie om Supermand, hvor man skal vælge mellem ”l’imparfait” og ”le passé composé”. Når man svarer, får man en grammatisk forklaring på om man har valgt rigtig eller ej, som f.eks.  ”Oui! C'est l'imparfait parce que ce verbe exprime une action habituelle au passé ». Vi synes den er yderst brugbar, for dels kender eleverne til Supermand, dels er den let forståelig og desuden er de franske grammatiske forklaringer nemme at forstå. Den næste lille historie er ”Blanche Neige” som tilmed er humoristisk. Snehvides venner ringer efter ”le prince charmant”, da hun falder om efter at have spist det forgiftede æble. Opgaven er den samme som den forrige og med kommentarer, som f.eks. “Oui!  C'est une action complète. Bravo!”

Der er 12 forskellige kapitler med forskellige grammatiske emner, som vil være sjove for eleverne at sidde og arbejde med. Det er en fordel, at man med det samme får svar på om man har svaret rigtigt. Desuden er det godt med de franske grammatiske kommentarer.

 |

En anden frank webside er  http://grammaire.reverso.net. Hvis man her skriver ”Le passé composé” kommer der ikke noget brugbart frem. Derimod kan man klikke på ”Testez-vous” og der kommer nogle forskellige valgmuligheder frem. Man får to valgmuligheder og efter ca. 10 sætninger får man svar på om man har svaret rigtigt og desuden får man af vide, hvor mange procent af opgaverne man har rigtig.

Det er noget ensformigt og det er for svært til dette niveau. Det er nok for svært til gymnasieniveau i det hele taget.

 

Websiden http://www.prof2000.pt/users/esjmlima/grafran/GUI_GRU-A.HTM er lavet som et opslagsværk med bøjninger osv. Den virker meget uoverskuelig trods forskellige farver på bøjningerne og det er ikke en side vi ville henvise til.

 

Den engelske webside http://www.frenchlesson.org/index.htm er ret overskuelig. Hvis man klikker sig ind på ”conjugation” er de forskellige verbebøjninger skrevet ud og som en sidegevinst kan man også høre dem udtalt. Dette kunne være smart for elever der skriver deres opgaver på computeren, at de let kan finde bøjningerne og måske bliver fristet til også at høre dem - det kan vel kun være godt for indlæringen.

Opgaverne til de forskellige grammatiske emner er meget ensformige. Man skriver svaret i en lille boks og man får først svar på om det er rigtigt efter mange sætninger, så det kræver meget tid og er ikke lige noget man laver i en ledig stund. At bede eleverne sidde i EDB lokalet og lave disse opgaver tror vi ikke vil være nogen succes.

 

Til underholdning f.eks. i EDB lokalet, hvor eleverne ikke er færdige på samme tid kan denne side bruges. Man kan høre et indslag om et emne man selv vælger og skal dernæst svare på nogle spørgsmål som man hurtigt kan få svar på.

http://www.rfi.fr/fichiers/langue_francaise/languefr/140703/140703.asp

 

 

 

 

EMU's fransk-gymportal

Fransk-gym portalen under EMU[1], http://emu.dk/gym/fag/fr samler en række links relateret til franskundervisningen i gymnasiet. Under rubrikken "Fagenes Infoguide", finder man en omfattende link-samling til websteder, der behandler stort set alt indenfor franskfaget, herunder naturligvis også grammatik-øvelser. Et dansk websted, Virtuel Fransk, optræder dog på forsiden med egen rubrik.

 

Virtuel Fransk

Sitet er udarbejdet under Det Digitale Nordjylland af Lisbeth Baballe og Jens Peder Weibrecht, men det er hensigten, at portalen skal danne grundlag for samarbejde mellem regionens fransklærere. Nogle af øvelserne er hentet fra Quia (se nedenfor), men de fleste af opgaverne er udarbejdet af de to nordjyske fransklærere.

 

Niveau

I grammatik-delens indeks er der angivelse af øvelsernes niveau i overensstemmelse med niveaudelingen af franskundervisningen i gymnasiet. Derfor er det oplagt at udvælge de 3 aspekt-øvelser, som anbefales til B-niveau. Man kan vælge at differentiere ved at lade de svage elever starte med opg.14, der behandler le passé composé og evt. opg. 9 – jeopardy over verbernes tider. Ligeledes kan de elever, der klarer opgaverne hurtigere forsøge sig med participiets kongruens i opg.19. Denne øvelse forudsætter dog, at man behersker kongruensreglerne temmelig godt.

 

Øvelsernes opbygning

Øvelserne 16-18 er alle indsættelsesøvelser, dvs. vi præsenteres for en tekst i datid med angivelse af infinitivformen af verberne i parentes og en tom boks til at skrive verbet i den korrekte tid.

Under teksten finder man hhv. en indice- og en verifier-knap. Ved klik på indice får eleven en håndsrækning, idet det første bogstav af løsningen viser sig i boksen. For hvert klik tilføjes endnu et bogstav og er eleven virkelig desperat, kan han få hele løsningen, men det kræver en del klik med musen. Dét fungerer godt; man får mulighed for at blive bragt på sporet uden at få hele løsningen serveret. Man kunne måske indvende, at eleven ofte vil kunne gennemskue, hvorvidt det er l’imparfait eller le passé composé ved angivelsen af det første bogstav, men for de fleste elever vil det stadig være en udfordring at bøje og stave verbet korrekt.

 

Ved klik på verifier får man ikke – som det ellers ofte er tilfældet med denne type øvelser – rettelserne serveret. De forkerte svar slettes, mens de korrekte bliver stående og man har således mulighed for at komme med nye forslag.

 

Progression

Der er en gradvis progression af sværhedsgraden i de tre øvelser, således at subjektet i opgave 16 udelukkende er hankøn og spørgsmålet om kongruens derfor ikke aktuelt. I opgave 17 skal eleven forholde sig til participiets kongruens, idet der optræder flertalsformer og i opgave 18 er subjektet overvejende hunkøn flertal – en yderligere skærpelse af sværhedsgraden.

Der stilles altså gradvist flere krav til beherskelsen af kongruens reglerne, ligesom, der også optræder en del refleksive konstruktioner og uregelmæssige verber i den sidste opgave.

 

Øvelserne bærer præg af, at der er gjort nogle meget fornuftige overvejelser omkring elevens indlæring af stoffet. En god pædagogisk pointe at eleven ikke bare får løsningen og derefter går videre til det næste, men at han gennemarbejder sine egne fejl og gradvist når frem til løsningen.

Et forslag til videreudvikling af øvelserne kunne være at indsætte infobokse med den relevante grammatik.

 

 

FLE

Men der er også masser af gode øvelser at hente via henvisningerne i "Fagenes Infoguide"

Her kan man f.eks. klikke sig ind på den franske organisation FLE's (Français Langue Étrangère) hjemmeside og finde en række øvelser, der udmærker sig ved at inddrage den auditive dimension. Direkte adgang til hjemmesiden finder man på http://cc.oulu.fi/~hweinach/pointfle/

Ved klik på Magret mène l'enquête bliver man inviteret indenfor på en politistation og får nu til opgave at opklare et bankrøveri. Tre vidner afgiver deres forklaringer, alle fortalt i l’imparfait og le passé composé, mens handlingen udspiller sig på tegnefilmen. Opgaven går nu ud på at afgøre hvilket vidne, der fortæller den rigtige historie, altså den historie, der stemmer overens med tegnefilmen.

 

En anden opgave (punkt 4 Complèter) er hentet fra det engelske site eLanguage. Umiddelbart en traditionel udfyldningsopgave, som dog adskiller sig ved at have auditiv korrektion; eleven løser en opgave og afspiller derefter svaret. Når alle spørgsmål er besvaret har han mulighed for at få skriftlig korrektion og oplyst sit resultat.

 

Begge øvelser imødekommer et behov for auditive øvelser, som mange fransklærere efterspørger.

 

Websiden Quia

 

På Quia www.quia.com  er der f.eks. øvelser som:

  1. ”Flachcards”, hvor man skal huske det rigtige ord og så vende kortet og se svaret.
  2. “Matching”, hvor man skal satte de rigtige ordpar sammen. Man klikker på de to ord man mener hører sammen og man får med det samme svar på om det er rigtigt.
  3. ”Concentration”, som minder om børnelegen memory, hvor man skal finde det rigtige ordpar som i den forgående øvelse, men med den variation at denne gang ligger kortene med bagsiden opad. Efter to forsøg vender ordparret af sig selv.
  4. ”Word search”, hvor ordpar er gemt mellem en masse andre bogstaver. Vi synes det er en noget rodet opgaveform og har selv svært ved at finde ordene.

 

Vi har valgt, at lave opgaver til den franske tekst ”Hiroshima mon amour – Nevers” under quia. Opgaverne drejer sig om det grammatiske emne ”franske datidsformer”. Vi har lavet opgaverne under Java og Pop-ups. Øvelserne ligger på henholdsvis http://www.quia.com/jg/423658html og http://www.quia.com/pop/55228.html

 

Udover vores egne opgaver under Quia finder vi følgende webadresser relevante for det omtalte grammatiske emne:

 

http://emu.dk/gym/fr

 

http://.www.cc.oulu.fi/~hweinach/pointfle

 

http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm#9

 

Faglige og pædagogiske fordele ved at anvende IT-basseret grammatikundervisning.

 

Inden for franskfaget er der en lang grammatiktradition. Grammatik er dog et ord, der skurer i mange gymnasie- og hf-elevers øren og lærere oplever til tider en vis blokering over for grammatikundervisningen. Det kan have noget at gøre med, at eleverne ikke kan se det funktionelle i grammatikken. Hvorfor skal de lære grammatik for at lære at tale et fremmedsprog? De ser ikke sproget som en helhed, men derimod som opdelt i forskellige enheder, hvor grammatikken for mange får en kedelig sidsteplads. Det er svært og kedeligt.

 

Små børn kan klare sig uden. Men grammatikundervisning er nødvendig, for at lære unge og ældre et fremmedsprog. Derfor er det vigtigt at gøre grammatik sjovt at arbejde med. For mange unge virker computeren tillokkende og man kan udnytte denne tiltrækningskraft til at gøre grammatik mere spiselig. Herudover er der selvfølgelig nogle muligheder ved mediet, som vi ikke har andre steder, f.eks. interaktive spil og konkurrencer, som tidligere beskrevet. En inddragelse af IT i grammatikundervisningen kan forhåbentlig forandre synet på grammatik og grammatikundervisningen, som for mange elever er lig med at læreren, der står ved tavlen og tegner og fortæller, hvorefter der er øvelser.

 

Udover at højne motivationsfaktoren har it-baseret grammatikundervisning en faglig meget vigtig pointe, nemlig at eleven ofte kan få direkte respons. Man behøver ikke vente til læren har rettet opgaven, men får svar med det samme.

 

 

 

 

Bilag

 

 

Arbejdspapir til eleverne

I forbindelse med læsning af novellen ”Hiroshima mon amour-Nevers” og det grammatiske emne om de forskellige datidsformer på fransk, skal I lave følgende øvelser på de angivne adresser.

 

http://emu.dk/gym/fr

 

http://.www.cc.oulu.fi/~hweinach/pointfle

 

http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm#9

 

 

http://www.quia.com/jg/423658html 

 

http://www.quia.com/pop/55228.html

 


 

[1] Danmarks officielle portal for uddannelse og undervisning  


Index