Modulopgave A:  Fransk grammatik- og sprogundervisning med internet.

 

 ved Lone Haldrup

 

 

Anmeldelse/redegørelse for valg af websted:

 

Jeg har valgt webstedet www.franskweekend.dk, som jeg vil prøve at anvende i den gymnasiale begynderundervisnings første faser i voksenundervisningen.. Grunden til at mit valg er faldet på Franskweekend, er at det

 

 1. henvender sig til kursisterne på dansk (for eksempel i hjælpefunktionen)
 2. har ikke-latinsk grammatisk terminologi
 3. har gode, enkle grammatikforklaringer som indledning til hver øvelse (overskueligt placeret, idet de står lige oven over øvelserne)
 4. giver respons på kursistens svar ved hjælp af øjeblikkelige flueben eller ¸ tegn efter hvert svar.
 5. er meget brugervenligt.

 

Til begynderundervisningens indledende faser virker webstedet meget velegnet: det har basale øvelser i être, avoir og 1.bøjning i nutid, i bestemt og ubestemt kendeord, adjektivers bøjning , komparation og stilling, nægtelser (ne-pas), navneords køn og tal, ejestedord og tal 1-100, samt genitiv.(Til de mere øvede er der en øvelse i passé composé med uregelmæssige verber.)

 

Desuden er der forskellige andre øvelser, bl.a. gloseforrådsøvelser (kroppen, hjemmet osv.)

 

 

Franskweekend  anvender dansk grammatisk terminologi: Umiddelbart vil dette være en fordel for en del yngre kursister, der har folkeskolens grammatikundervisning i frisk erindring med dens anvendelse af dansk grammatisk terminologi.

Man kunne dog også indvende, at det ville være bedre om den latinske terminologi blev anvendt, da det ofte er den de møder i andre sprogfag – og under alle omstændigheder vil møde på højere niveauer i sprogundervisningen.

 

 

 

Desuden  virker Franskweekend velegnet til kursister uden nævneværdige færdigheder i at navigere it-mæssigt, og til den gruppe hører en del voksne kursister i VUC-undervisningen. Franskweekend er så enkelt, at hvis de kan bruge en mus eller  en return-tast, så kan de – groft sagt - også bruge Franskweekend. Hvis de alligevel løber ind i vanskeligheder, er der en god hjælpefunktion i Franskweekend, hvor det udførligt er beskrevet, hvad de skal gøre, når de løser opgaver.

 

 

Formålet med at vælge netop disse øvelser/dette websted:

Franskweekend  skal udelukkende bruges som afsluttende ”indlæringskonsolidering” hver gang et nyt grammatisk ”emne” (avoir, possessive pronominer, genitiv etc.) har været gennemgået og øvet v.h.a. Franskbogen. I dette system er der jo øvelser i de forskellige verber m.m, men for at få den lille ekstra træning, der får kursisten til bedre at huske bøjninger m.m., kunne man så anvende Franskweekend.

 

 

 

Forklaring og begrundelse for evt. ændringer, som jeg kunne ønske mig i Franskweekend:

 

 1. Jeg kunne i Franskweekend ønske mig nogle ændringer i form af bedre/mere respons – dvs. forklaringer, der ”popper” op, når kursisten laver fejl. Som det er, har kursisten kun den indledende grammatikforklaring samt ¸ tegnet at gå ud fra. Det efterlader dem i en form for vakuum og giver indlæringen et mekanisk, ikke-reflekterende præg, som jeg ikke er sikker på virker så godt i længden, som det ville gøre med en højere grad af respons. Den sparsomme respons mener jeg er grammatikprogrammernes største svaghed overhovedet Jeg er også engelsklærer og har i mange år arbejdet med et gammelt DOS grammatikprogram (fra 1984) fra Futurum ved navn Grammar. På trods af at jeg ihærdigt har ledt, har det vist sig svært at finde noget, der kan hamle op med det, bl.a.  fordi det har indbygget respons, når der laves fejl. Inspireret af Grammar kan jeg sige, at  responsen i Franskweekend og andre websteder skulle se nogenlunde således ud, hvis jeg kunne lave det : Hvis kursisten skriver ”ma” i feltet foran parents skal der komme en kommentar, hvor der f.eks. står: ”Hov! Er parents ental eller flertal?” Her skal kursisten så til at reflektere grammatisk selv. En anden mere ledende måde at give ”pop-up” respons på kunne være denne: ”Parents er flertal”. Her fjernes opfordringen til refleksion jo dog så. 

 

 

 2. Franskweekend skal - hvis den skal kunne bruges til begynderundervisningen på gymnasialt niveau – have væsentligt flere grammatiske områder med i sin opgaverække. Jeg nævner i flæng: delingsartikel og ubestemt flertal, personlige pronominer, futur proche/futur, diverse uregelmæssige verber, bydemåde, l’imparfait.

 

 

Diskussion af faglige og pædagogiske fordele ved at anvende It-baseret grammatikundervisning.

 

Min første tanke her er egentlig, at jeg er træt af tidens/den pædagogiske verdens evindelige tendens til at glorificere It-baseret undervisning; i dette tilfælde grammatikundervisningen!

 

Jeg er bevidst om den It-baserede undervisnings muligheder for individualisering, differentiering, variation, og ”udvidelse af begynderbogens lidt lukkede verden” (Den elektroniske skole, p.4),

men spørger ofte mig selv, hvad det er, denne type undervisning kan, som øvelser i et begyndersystems øvebog, suppleret med fælles klassekorrigering af en pædagogisk årvågen lærer, ikke kan.

 

Læreren vil kunne give øjeblikkelig respons på fejlsvar, enten  i form af et hjælpespørgsmål eller i form af en anvisning, og responsen vil være tilpasset den enkelte elevs forståelse/niveau.

Denne responsfleksibilitet/tilpasning til den enkeltes niveau ejer den It-baserede undervisning i sagens natur ikke.

 

Det emotionelle aspekt  af undervisningen er også vigtigt at huske: Læreren kan ved gode præstationer give en opmuntring, som virker stærkere, fordi der er en relation mellem ham og eleven – maskinens ”Well done!” virker ikke på samme måde. Modsat kan en lærer selvfølgelig også blokere eleven ved utålmodighed etc., og her er maskinen selvfølgelig et tålmodigt alternativ.

 

 

 

Forslag til anvendelse af webstedet Franskweekend i forhold til en given tekst:

 

Den givne tekst skal her opfattes som et kompleks af korte tekster, nemlig udvalgte tekststykker fra Franskbogen

 

 

 1. Efter afslutning af tekst nr.3 (La manifestation) skal øvelse 4 og 5 (être og avoir) i Franskweekend laves. (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)
 2. Efter afslutning af tekst nr.6 skal øvelse 10 (tal 1-20) i Franskweekend laves. . (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)
 3. Efter afslutning af tekst nr.8 (Un coup de téléphone) skal øvelse 14 (nutid af 1.bøjning) i Franskweekend laves.  (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)
 4. Efter afslutning af tekst nr.6 skal øvelse 21 (tillægsordets stilling) i Franskweekend laves.
 5. Efter afslutning af tekst nr.7 skal øvelse 20 (tillægsordenes bøjning) i Franskweekend laves.
 6. Efter afslutning af tekst nr.12 skal øvelse 8 og 9 (ejestedord) i Franskweekend laves.
 7. Efter afslutning af tekst nr.15 skal øvelse 6 og 15 (nægtelse) i Franskweekend laves. (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)

 

Som man kan se indgår Franskweekends øvelser dels som erstatning for ( og variation af) begyndersystemets repetitionsøvelser, dels som repetitionsøvelser de steder hvor begyndersystemet ikke selv tilbyder nogen.

 

Arbejdsseddel: Introduktion af arbejdet og formål med øvelserne. Anvisninger til It-arbejdet.

 

”I har nu arbejdet med être og avoir i Franskbogen. For at få disse udsagnsord til at ”sidde godt fast” skal I som afslutning lave repetitionsøvelser i dem på webstedet Franskweekend.

(Se listen nedenfor)

 

Arbejd enkeltvis.  I har max.10 minutter til øvelsen. Hvis nogen bliver færdige før, skal de lave øvelsen igen (og igen). Husk: Man kan aldrig øve et udsagnsords bøjning nok. de er skelettet i sproget og det kan ikke fungere uden dem.

 

 1. Efter afslutning af tekst nr.3 (La manifestation) skal øvelse 4 og 5 (être og avoir) i Franskweekend laves. (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)
 2. Efter afslutning af tekst nr.6 skal øvelse 10 (tal 1-20) i Franskweekend laves. . (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)
 3. Efter afslutning af tekst nr.8 (Un coup de téléphone) skal øvelse 14 (nutid af 1.bøjning) i Franskweekend laves.  (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)
 4. Efter afslutning af tekst nr.6 skal øvelse 21 (tillægsordets stilling) i Franskweekend laves.
 5. Efter afslutning af tekst nr.7 skal øvelse 20 (tillægsordenes bøjning) i Franskweekend laves.
 6. Efter afslutning af tekst nr.12 skal øvelse 8 og 9 (ejestedord) i Franskweekend laves.
 7. Efter afslutning af tekst nr.15 skal øvelse 6 og 15 (nægtelse) i Franskweekend laves. (Den erstatter så Franskbogens repetitionsøvelse)

 

Franskweekends forside lige nedenunder opgaverne finder du et afsnit om, hvordan du kan få hjælp. Hvis du vælger linket tastaturhjælp kan du få hjælp til at sætte accenter.

Hvis du blot vælger linket åbn hjælpevinduet får du det, der hedder generel hjælp, hvor du f.eks. kan læse dig til, hvordan du sletter dine indtastningssvar, når du vil lave opgaven én gang til (du kan bruge opdater under Vis i menulinien).

 

Hvis du er inde i en opgave og ønsker hjælp, trykker du blot på Hjælp-knappen:

her vil den åbne på generel hjælp, og hvis du bruger listen Vælg emne nedenunder øvelsen, kan du ved hjælp af piletasten få tastaturhjælp frem.

 

Hvis du vil slette dine svar, kan du også blot bruge Slet indtastninger-knappen.

 

Sproglig øvelse:

Jeg har valgt at lave en sproglig øvelse hos Quia. Øvelsen er i futur proche (tekst nr.16 i

Franskbogen) og fungerer samtidig som en repetitionsøvelse i aller. Dvs. det er fortsættelse af ovenstående forløb – kan så evt. senere udvides med flere øvelser.

http://www.quia.com/pages/modulopgave.html

 

 

Afsluttende overvejelser.

 

 1. Hvordan kan It-øvelser indenfor grammatik indgå i forberedelsen?

 

 

I selve forberedelsen kan It-øvelserne efter min mening kun bruges til de enkle, mekanisk-prægede ting: Træning i at bøje verber er et oplagt eksempel, fordi man sammen med det verbum,

som de  har for hjemme (og eksempelvis skal lære udenad i datid) samtidig kan give dem en udfyldningsøvelse dertil (i stil med den jeg lavede på Quia). Til de mere komplicerede problemer skal de have lærer-respons, så da vil det være nødvendigt med en udskrift, som de medbringer til klassen.

 

 

 1. Hvordan kan It-øvelser indenfor grammatik indgå i forbindelse med elever der er på meget forskellige niveauer?

 

 

Når man først er igennem begynder-systemet, hvor alle jo nødvendigvis skal igennem det samme stof – dvs. når vi begynder at tale om fortsættergruppen - kan It-øvelser indenfor grammatik med en vis ret bruges til den differentierede undervisning (organiseret som individuelt arbejde eller par-arbejde), som er nødvendig på de tit noget sammensatte hold, som man jo som nævnt  møder i VUC-undervisningen.

 

Et websted som French Online Grammar Quiz (som har en del øvelser til fortsættere) kunne bruges  til den stærkeste gruppe til træning af tidligere gennemgåede grammatiske områder og Franskweekend kunne så bruges til den svageste gruppe til styrkelse af den fundamentale grammatik.

 

Men – jeg mener stadigvæk, at et sådant arbejde skal foregå ved computeren på ”klassen”, så læreren kan bistå – det skal ikke foregå som forberedelse.


Index