Jørgen Bach Lassen: University of Cambridge Language Centre

 

 

Anmeldelse af det fundne WEB-sted  og en redegørelse for valget med henblik på en hensyntagen til elevernes faglige niveau og it-kundskaber.

 

I denne opgave har jeg valgt at beskæftige mig med et program til franskundervisning, et fremragende program med lytteøvelser, som er udarbejdet af the University of Cambridge Language Centre.

 

Den tekniske realisering har BBC stået for, hvilket betyder, at vi her har lejlighed til at arbejde med en WEB-side af fineste tekniske kvalitet, idet stationen har kompetencen til at lave et sådant program, og ikke behøver at skele til økonomien. Den høje tekniske kvalitet betyder også, at øvelserne afvikles fejlfrit, hvilket er til stor betryggelse for den lærer, som vil anvende øvelserne. Han skal ikke frygte for tekniske sammenbrud, når eleverne på egen hånd giver sig i kast med opgaverne

 

Adressen er: http://www.bbc.co.uk/education/languages/french/business/index.shtml

 

Programmets navn er : Make French Your Business, og det er udarbejdet som en hjælp til mennesker, der skal bruge fransk i forretningssammenhæng. Men mange af  de emner, der arbejdes med er så generelle, at det vil være et særdeles anvendeligt og nyttigt program at bruge også for vore begyndere i gymnasieskolen. Det er oprindelig lavet som et TV-program og fra  dette program har man så anvendt lydsiden til disse øvelser.

 

Programmet er bygget op som en række lytteøvelser med tilhørende opgaver og mens den slag  øvelser normalt er indtalt af måske kun to stemmer, som læser alle øvelserne op, så er der her tale om en kakafoni af autentiske stemmer, hvoraf to tilhører fremstående franske erhvervsfolk, Michel LECLERC og  Vincent BOLLORÉ. At høre disse stemmer under meget forskellige forhold, forvrænget som  i telefonen, med baggrundsstøj som  i restauranter osv.  giver eleverne et meget ægte og dermed spændende lydbillede, som er i kontrast til de ofte monotone indspilninger, man hører af  ofte herboende  franskmænds stemmer. I en af sektionerne vil man kunne høre over 20 forskellige stemmer.

 

Programmet består at 6 dele samt to bilag:

 

Les bonjours                                                                  bilag: Cultural Notes

Se présenter                                                                               Language Notes

Téléphone

Directions

Premiers contacts

L’entreprise

 

Hvert af de seks afsnit har otte overskrifter, man kan klikke på:

 

AUDIO, TRANSCRIPT, PRACTICE 1-4, KEY WORDS, KEY LANGUAGES’

 

AUDIO

Klikker man her hører man lyden til hele denne part af programmet  uden nogen form for tekstmateriale til rådighed.

Man kan styre afspilningen gennem kontrolpanelet, dvs. at man kan standse afspilningen, når man vil, og man kan rykke tilbage i afspilningen og frem, som det passer en, og det på en helt kontrolleret måde, idet tælleren hele tiden vil være til rådighed. Man har således mulighed for at høre den samme sætning eller det samme ord, så tit, man ønsker det, og det i en fremragende lydkvalitet, hvilket har betydning  ved sprogindlæring.

AUDIO er den hårde lytteprøve, hvor man ikke får hjælp af nogen art.

 

I TRANSCRIPT  har man hele teksten for øjnene. Teksten er inddelt i underafsnit, så man let og hurtigt kan arbejde med den del, man gerne vil.

 

PRACTICE 1-4  præsenterer en del af afsnittet auditivt og her er der så tilføjet opgaver, så man kan skærpe sin opmærksomhed om det, man hører.

 

Opgaverne kan være: Multiple choice-test med tre svarmuligheder opregnet ,sommetider i form af et rullegardin med fem, seks svarmuligheder, og i nogle øvelser skal man selv skrive det rigtige svar. I alle opgaverne er der mulighed for at kontrollere, om svaret er rigtigt. Man får på en diskret måde at vide, hvad de rigtige svar er, og man få en bedømmelse i point efter udført opgave..

 

Vil man have hjælp til besvarelsen kan man trykke på to knapper: KEY WORDS, som meddeler de vigtigste ord til denne opgave(med oversættelse til engelsk), eller KEY LANGUAGE,  som meddeler idiomatiske udtryk, ligeledes med oversættelse.

 

Til sidst kan man underkaste sig en afsluttende test, SELF CHECK, som kan vise, om man har lært lektien.

 

I Les bonjours er der øvelser med:

Hvordan man hilser på hinanden . Hvordan man spørger til hinanden. Hvordan man introducerer sig selv. Øvelser, hvor man skal svare selv.

 

I Se présenter er der øvelser, hvor man skal forstå¨.

Nationaliteter- hvor personerne kommer fra,- forstå, hvad de siger, når de taler om deres job.

Øvelser, hvor man skal introducere sig selv. Opgive nationalitet, når man får bynavnet at vide.

 

I Téléphoner  skal man:

Afgøre, hvilket svar man får, når man ringer op. Selv producere sætninger ved opringning. Lytte til samtaler og afgøre hvilken af to optioner er den rigtige. Fortælle, hvilket tal, der bliver sagt ud fra en opgivet række. Fortælle hvilke datoer der bliver sagt, fortælle hvilke klokkeslæt, der bliver sagt.

Man skal efterlade en besked på telefonsvareren.

 

I Direction skal man opfatte en besked om i hvilken retning, man skal gå¨. Høre fem retningsangivelser og afgøre i hvilken rækkefølge, de kommer. Man hører en dame blive vejledt af en portier om hvor hun skal  parkere bilen,  og man skal afgøre hvilket af to kort, der viser den rigtige vej. Man skal selv spørge om vej. Selv hyre en bil til at køre til lufthavnen. Man hører en herre bestille værelse, og man skal afgøre hvilke af de opstillede optioner der er rigtige.

 

I Cultural Notes finder man stikord som: hilseformer, håndtryk, De eller du, immigration, om at arbejde i Frankrig, rygning osv . Klikker man på stilorden får man en udmærket forklaring om hvordan det forholder sig i Frankrig på det pågældende område, og eleven kan på den måde få en fornøden information om forhold, som kan være meget forskellige fra  hvad vi oplever i Dk.

 

I Language Notes er det især grammatiske emner , man oplyser om.

 

 

 

Om den pædagogiske anvendelse af ovenstående WEB-sted

 

 

Øvelserne i ovenstående program kunne være et godt supplement, til klasseundervisningen.

Eleverne har desværre ikke i særlig stor grad mulighed for at høre det franske sprog. I modsætning til engelsk/amerikansk vil de ikke hele tiden i dagligdagen have lejlighed til at høre sproget, som de er i færd med at lære. Her kan man tænke på, at der næsten ikke forekommer talt fransk i fjernsynet, som ellers lægger beslag på en stor del af elevernes fritid. Det ville derfor være godt at lade eleverne bruge dette materiale i forbindelse med et begyndersystem.

 

Les bonjours kunne være en meget værdifuld træningsmulighed til stk. l  i Heurlins ”S’il vous plaît” begyndersystem. Her kan man i fred og ro studere over 20 forskellige franske stemmer og virkelig lytte sig ind til autentiske franske lyd på et tidspunkt, hvor man har svært ved udtalen. Og det gode ved det auditive er netop at man ikke behøver at interessere sig for skriften, men kan være opmærksom på lyden. Her er en uvurderlig træningsmulighed  og eleverne vil fornemme, at fransk egentlig ikke er så svært at udtale. Man skal bare ikke lade sig genere for meget af den vanskelige bogstavering.

 

Se présenter ville være oplagt at bruge i forbindelse med stk. 9 i ”S’il vous plaît,” hvor man beskæftiger sig med landes navne. Her kunne man få styr på de mest almindelige nationaliteter og høre bynavne udtalt på fransk. Træning i det er ikke uden betydning, når man skal uden for DK.

 

Téléphoner  med dens øvelser omkring telefonering vil være at anvende ved stk. 12c , som jo også er en telefonscene med Mitsou i begynderbogen.

Øvelserne  med  tal og klokkeslet  vil være at anvende  ved stk. 4c og datoer, som indlæres i stk. 1oa kan ligeledes trænes her.

 

Direction vil være et godt øvemateriale til stk. 9b, hvor man indøver retningsangivelser, som det er vigtigt at kende, når man befinder sig i et ukendt område (Undskyld, kunne De sige mig, hvordan jeg  finder  vejen til Bagdad? .:-)

 

I oplægget til eleverne ville det være rimeligt at gøre opmærksom på den enestående mulighed de her får for at høre rigtig mange autentiske franske stemmer. Og at materialet er til rådighed for deres individuelle træning på et hvilket som helst tidspunkt, de måtte ønske.

Man må anbefale eleverne at starte med at trykke på AUDIO. Så får de kun lyden og det vil givetvis give dem problemer, men så vil de opleve glæden ved at kunne opfatte mere og mere gennem brug af øvelserne.

 

Man skal også gøre opmærksom på panelet til Real Player . Den giver mulighed for at standse afspilningen af lyden når som helst og endda at ”spole” tilbage og frem efter behag. AT man kan standse afspilningen er en nødvendighed og en stor behagelighed, da man ikke kan nå at opfatte alt, hvad der bliver sagt den første gang. En god ting ved programmet er nemlig, at tempoet i det man hører ikke er specielt fremstillet med pædagogisk anvendelse for øje. Alt virker autentisk og naturligt.

 

Det er også vigtigt at gøre opmærksom på at programmet ikke kræver særlig mange it-færdigheder af eleverne. Alt er enkelt og overskueligt stillet op, og de kan klikke sig frem til de ønskede øvelser. Nemmere kan det ikke være. Og dette er af stor betydning fordi det stiller eleverne ens.

Mange programmer skal først installeres på computeren og derefter tages i brug og da så langt fra alle elever er fortrolige med brug af computer, selv om de måske har adgang til en sådan, er det af vital betydning, at læreren ikke bøhøver at bekymre sig for om også de it-svage elever kan få udbytte af dette materiale. For det kan alle.

 

At materialet ikke kræver en større økonomisk investering er så en anden og ikke uvigtig side af sagen. At fremstille et materiale som dette kræver rigtig mange meget dygtige menneskers arbejdskraft og vil derfor være meget bekosteligt at fremstille. Det vil derfor ganske enkelt ikke kunne fremstilles på almindelig kommerciel basis, da det aldrig kunne blive rentabelt at gøre det.

Man skal derfor være taknemmelig for at alle lovligt kan benytte materialet uden nogen form for vederlag. Det er fantastisk og pragtfuldt.

 

Om fordelen ved at anvende it-baseret undervisning til sprog- og grammatikundervisningen.

 

Den it-støttede undervisning byder på mange fordele.

Med øvelser med stigende sværhedsgrad kan man indlære et stof . Man kan repetere alt, hvad man vil og man kan måle de opnåede færdigheder. Programmet kan forklare problemstillingen, præsentere øvelserne, sikre kontrol af de opnåede færdigheder og måle progressionen.

 

Ved ovennævnte øvelser kommer man også tæt på virkeligheden , og træner noget, som man har haft endog meget svært ved at træne uden at tage til et fransktalende område. Ihukommende at sprog er lyd giver computeren en enestående mulighed for at høre det talte sprog i mange nuancer og høre det igen og igen og igen…..

 

På den måde bliver man også dygtigere til at opfange talt fransk og det er især talt fransk, de fleste elever vil komme  til at beskæftige sig med. Det er det, de vil komme ud for i deres fremtidige liv.

 

Undervisningsdifferentiering er en oplagt pædagogisk fordel ved brug af it-programmer.

Eleverne kan arbejde i deres eget tempo og i mange programmer kan man vælge niveau, så enhver elev kan finde det niveau, der passer til hans formåen.

 

Ved grammatiske øvelser er det en meget stor fordel, at eleven  øjeblikkeligt får besked på om hans løsningsforslag er rigtigt. Når man arbejder traditionelt med blyant og papir skal man først have læreren til at rette opgaverne og det kan somme tider først ske efter flere dages forløb. Når man så får opgaven tilbage skal man til at sætte sig ind i tankegangen igen, og det er man måske ikke særlig motiveret for.

Når man arbejder med it vil man med de samme få at vide, om det er rigtigt, hvad man har præsteret og det giver en bedre indlæring fordi man er optaget af stoffet i det øjeblik og gerne vil have at vide, om man har fundet det rigtige svar.

 

 I øvrigt kan det også ske, at man føler det mere behageligt, at det er maskinen, der retter en og ikke læreren. Ikke alle er lige motiverede for at blive rettet af læreren.

 

Mange elever har også talt om deres store behag ved den variation det giver, at arbejde med computer derhjemme. Disse øvelser kan man lige så godt arbejde med derhjemme, ja, måske bedre arbejde med derhjemme, hvor man sidder i fred og ro og kan fordybe sig i stoffet, og så er det da genialt, at materialet er til rådighed på skolen og hjemme som man vil.

 

Så sluttelig kan man sige, at den moderne teknik giver mulighed for at variere sprogundervisningen  og gøre den mere spændende, men  at bruge computer i undervisningen vil også betyde at undervisningen bliver meget mere effektiv, og det er det aspekt, som godt kunne blive det vigtigste i diskussionen om it i sprogundervisningen.

 

 

”Les logicels d’entraînement ont tous les avantages d’un formateur specialise, individuel. L’ordinateurl est un répétiteur compétent, rigoureux, infatigable et docile.”

 


Index